Wellicht bent u het keurmerk Klimaatneutraal Gegarandeerd wel eens tegengekomen. Op een product, in een folder of op een website. Dat is niet vreemd, want steeds meer bedrijven kiezen ervoor dit keurmerk te voeren. Het klimaat verandert en sinds het klimaatakkoord in Parijs is ondertekend willen steeds meer bedrijven zichtbaar werken aan het verminderen van de impact, die zij op het klimaat hebben.

‘Klimaatneutraal Gegarandeerd’ is een gedegen standaard en initiatief van Climate Neutral Group voor organisaties om de klimaatimpact van hun organisatie en/of hun producten of diensten te meten en te verminderen en deze resultaten zichtbaar te maken. Organisaties die de CO2-uitstoot van hun organisatie of producten te meten en te verlagen kunnen ervoor kiezen om hun uitstoot geheel naar nul te brengen: zij kunnen hun organisatie, product of dienst 100% klimaatneutraal maken. Hiervoor doorlopen ze een stappenplan dat getoetst wordt aan heldere criteria. Indien er wordt voldaan aan de gestelde eisen verwerft men uiteindelijke het recht op het van toepassing zijnde keurmerk.

Een gedetailleerde uitleg over het proces en de toetsing leest u in het Handboek Klimaatneutraal Gegarandeerd.

Een toegankelijkere versie van dit handboek met voorbeelden en achtergrond, vindt u hier: Samenvatting van het Handboek Klimaatneutraal Gegarandeerd.

Erkenning voor duurzaam ondernemen

Spant een organisatie zich in om haar klimaatimpact te verminderen door de activiteit(en) klimaatneutraal te maken? Dan geeft de standaard Klimaatneutraal Gegarandeerd hen dé erkenning dat uw inspanningen, op het gebied van duurzaamheid, daadwerkelijk bijdragen en van betekenis zijn! Met het speciale logo kunnen zij duidelijk communiceren naar hun relaties en klanten, die op het gebied van duurzaamheid steeds kritischer worden. Met het logo worden de inspanningen en resultaten van de organisatie, op het gebied van duurzaamheid, zichtbaar voor de buitenwereld. Met het verkregen certificaat en logo communiceren zij duidelijk en transparant.

Hoe verkrijgt een organisatie de certificering ‘Klimaatneutraal Gegarandeerd’?

De route naar een klimaatneutraal product, dienst, evenement of onderneming kan worden afgesloten met de certificering volgens de standaard ‘Klimaatneutraal Gegarandeerd’. De weg er naartoe kan worden afgelegd via diensten van Climate Neutral Group (CNG), maar ongeacht hoe een organisatie tot een klimaatneutrale onderneming of product of dienst komt, maar ook als u zelf stappen heeft ondernomen naar klimaatneutraliteit kunt u ons vragen de toetsing aan de criteria volgens de standaard uit te voeren.

Over Climate Neutral Group

Climate Neutral Group is al ruim tien jaar actief in de strijd tegen klimaatverandering. Dit door middel van bewustwording over klimaatverandering en hoe een organisatie haar impact op het klimaat kan beperken. Dit via inzicht geven in de CO2-voetafdruk van een organisatie, hun producten en diensten. Daarna hoe zij deze voetafdruk kunnen verkleinen, door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Certificering aan de hand van de standaard ‘Klimaatneutraal Gegarandeerd’ is een logische volgende stap. Meer weten over Climate Neutral Group, klik dan hier >>.