1 de Beste is het huismerk van Dirk en DekaMarkt. Zij vinden het belangrijk hun klanten eenvoudig een duurzamere keuze te bieden. Sinds het voorjaar van 2017, zijn er daarom in het huismerk-assortiment diverse Klimaatneutraal Gegarandeerde koffieproducten opgenomen: koffiebonen, gemalen koffie, cups en pads. Gewoon goede koffie voor een betaalbare prijs en dat gewoon klimaatneutraal.
Meer achtergrondinformatie over 1 de Beste, klik hier >>

Certificering Klimaatneutraal Gegarandeerd

De klimaatimpact van alle 1 de Beste koffieproducten is in kaart gebracht door middel van een ketenanalyse, een zogenaamde CO2-voetafdruk of Life Cycle Analysis (LCA). Vervolgens is gekeken waar men de klimaatimpact kan verminderen en tot slot wordt de resterende klimaatimpact gecompenseerd. Hieronder volgt een samenvatting van het certificeringsrapport:

GRENZEN

De koffie voor het huismerk 1 de Beste wordt verbouwd op koffieplantages in landen als Brazilië, Vietnam en Oeganda. Daar worden de koffiebessen geplukt en de groene bonen klaargemaakt voor transport naar Nederland. Hier in Nederland wordt de koffie door verschillende koffiebranderijen gebrand, gemengd en verpakt in consumenteneenheden. Het energie- en brandstofverbruik van al deze stappen in meegenomen in het bepalen van de CO2-voetafdruk (LCA):

1. De koffieproductie op de plantage.
2. Het plukken en verwerken van de groene koffiebonen.
3. Het transport naar de koffiebranderij.
4. Het branden, mengen en eventueel malen van de koffie.
5. Her verpakken van de koffieproducten.
6. Het transport van de koffiebranderij naar de distributiecentra.
7. Het transport in Nederland van de distributiecentra naar de winkels.

Omdat het gaat om een klimaatneutraal consumentenproduct wordt de gehele keten van plantage naar winkel meegenomen. Uitgesloten wordt de ‘Land Use change’ in de herkomstlanden, de gebruikers- en afvalfase.

SCOPE

De Supply Chain van koffie is in veel gevallen niet tot de koffieplantage herleidbaar. Vandaar dat de Carbon Footprint berekening gebruik maakt van landgemiddelde waarden. In de berekeningen van 1 de Beste koffieproducten wordt voor de koffie meegenomen de directe uitstoot van broeikasgassen bij de productie op het land, zoals meststoffen en brandstof- en elektriciteitsverbruik op de plantages. Daarnaast alles wat komt kijken bij de productie van de koffie bij de verschillende branders tot en met de verpakking en tot slot alle uitstoot van transport en opslag in de hele keten van land van herkomst tot en met de winkel.

CO2-VOETAFDRUK (Life Cycle Analysis)

Voor de CO2-voetafdruk berekening, in geval van producten ook wel een Life Cycle Analyse (LCA) genoemd, wordt voor de koffieproducten voor Superunie gebruik gemaakt van een berekeningsmethode, ontwikkeld door Ecofys voor de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koffie en Thee (KNVKT). Zo is voor elk van de koffieproducten precies uitgerekend wat de CO2-uitstoot is per pakje.

INTERNE REDUCTIE

Reductie in de koffieketen, van de boer tot in de winkel, kan door optimaliseren van de teelt, efficiënter transport, energiebesparing in de faciliteiten van de brander en het verminderen en verduurzamen van de verpakkingsmaterialen.
De koffiebranderijen, die 1 de Beste koffie produceren, zijn actief bezig met het verlagen hun CO2-voetafdruk, door te werken aan energie-efficiëntie programma’s en de ontwikkeling van nieuwe verpakkingsmaterialen. Zij nemen allemaal deel aan de meerjarenafspraak (MJA) ‘Energie’ voor koffiebranderijen, via de KNVKT. In het meerjarenplan (MJP) heeft de koffiesector toegezegd maatregelen te nemen, die tot een energiebesparing van ongeveer 25% moeten leiden. Uit de rapportage over 2016 blijkt, dat de sector in dat jaar 311 TJ heeft bespaard, hetgeen 106% is van de totale doelstelling.

De koffiebranderijen, die 1 de Beste koffieproducten produceren, hebben een programma van maatregelen, die energie besparen, opgesteld en werkt actief aan de uitvoering ervan. Maatregelen:
– Bewustwording energieverbruik
– Aanschaf nieuwe branders
– Toename inkoop duurzame koffie
– Duurzamere afvalverwerking
– Saneren cellofaan
– Reductie verpakkingsverliezen
– Zuiniger leaseauto’s

EXTERNE REDUCTIE

De klimaatimpact van 1 de Beste koffieproducten wordt gecompenseerd via twee klimaatcompensatieprojecten in Afrika: Cookstoves in Oeganda en Biogas in Tanzania.
1 de Beste koffieproducten worden gecompenseerd met Gold Standard projecten.

COMMUNICATIE

Op de 1 de Beste koffieproducten staat het Klimaatneutraal Gegarandeerd logo met een verwijzing naar deze website. Daarnaast zal in gemeenschappelijke uitingen (Boodschappen) en uitingen per supermarktketen bekendheid gegeven worden aan het feit dat de 1 de Beste koffieproducten nu Klimaatneutraal Gegarandeerd zijn.

Betreft: certificering 2016