Brabant Water is het drinkwaterbedrijf dat aan 2,5 miljoen inwoners en bedrijven in Noord-Brabant drinkwater levert. 750 medewerkers zorgen ervoor dat haar klanten altijd en overal in Brabant kunnen rekenen op zuiver en veilig drinkwater. Brabant Water streeft niet naar winst, maar wel naar de beste kwaliteit en dienstverlening.

Visie Brabant Water op duurzaamheid

Brabant Water is het eerste 100% klimaatneutrale drinkwaterbedrijf van Nederland en heeft het certificaat ‘Klimaatneutrale onderneming’ behaald, het resultaat van vijf jaar werken aan klimaatneutraliteit.

Brabant Water heeft stapsgewijs, verspreid over vijf jaar, de impact van haar bedrijfsactiviteiten op het klimaat in kaart gebracht én verminderd. Brabant Water onderneemt klimaatneutraal, dat wil z​eggen zij produceren zonder schadelijke bijdrage aan klimaatverandering. Dat is niet vanzelfsprekend, maar wel heel logisch. Brabant Water biedt immers de belangrijkste natuurlijke grondstof van onze aarde: water. En nemen daarom ook de verantwoordelijkheid voor de natuur.

Certificering Klimaatneutraal Gegarandeerd

GRENZEN

Brabant Water wint, zuivert, transporteert en levert drink- en industriewater van hoge kwaliteit vanuit 30 waterproductiebedrijven aan ruim 2,4 miljoen inwoners en bedrijven in Noord-Brabant. Daarnaast leveren zij water op maat en water-gerelateerde producten en diensten aan huishoudelijke klanten en bedrijven.

De CO2-voetafdruk omvat het drinkwaterbedrijf van Brabant Water. Het industriewaterbedrijf (Pompstation Zevenbergen) en de betrokken medewerkers zijn uitgesloten.

SCOPE

Voor de scope indeling van Brabant Water is de standaardindeling van het GHG-protocol als uitgangspunt genomen. De scope 1, 2 en 3 emissies zijn meegenomen.

VOETAFDRUK

De CO2-voetafdruk van Brabant Water is opgebouwd uit de consumptiedata van alle waterproductielocaties (m.u.v. Zevenbergen) en de kantoorruimtes. Deze voetafdruk is opgesteld conform het GHG-protocol en is inclusief zakelijke vliegreizen die al gecompenseerd zijn met carbon credits.

INTERNE REDUCTIE

De CO2-voetafdruk is sterk afhankelijk van de geproduceerde hoeveelheid drinkwater. De gemiddelde CO2-uitstoot per m3 water is in 2017 t.o.v. 2016 licht gestegen. Dit wordt veroorzaakt doordat Brabant Water meer kalk verbruikt om zachter water aan haar afnemers te leveren. Het restproduct na ontkalking CaCO3 levert Brabant Water aan Desso, die dit gebruikt in de productie van tapijttegels. Een mooie circulaire oplossing. In 2017 heeft Brabant Water het onderzoek naar een reactievere kalk, waardoor er minder van nodig is, met positief resultaat afgerond en zal deze reactievere kalk vanaf 2018 gaan gebruiken. Het gemiddelde energieverbruik per m3 water is van 2017 t.o.v. 2016 licht gedaald.

Daarnaast heeft Brabant Water zich een aantal ambitieuze doelen gesteld:
– Een verbetering van de energie-efficiëntie met 20% t.o.v. 1990.
– 20% van haar elektriciteit zelf duurzaam opwekken.
– 20% reductie in de uitstoot van CO2 equivalenten t.o.v. 1990.

Uit het overzicht van activiteiten en verwachte energiebesparing document van Brabant Water blijkt er onverminderde aandacht voor energiebesparing in de sector productie. De gerapporteerde getallen die gecorrigeerd zijn voor ontharding laten een dalende trend zien door gerealiseerde nieuwbouw en renovatieprojecten en voortdurende optimalisatie. Zo wordt volgens verwachting de 20-20-20 doelstelling in 2023 gerealiseerd.

Aanbevelingen m.b.t. reductie:
– Doelen vaststellen op middellange en lange termijn vast te stellen in lijn met het Klimaatakkoord: de uitstoot van broeikasgassen in 2030 terugbrengen tot 49% t.o.v. 1990. In 2050 moet de uitstoot zelfs met 95% gereduceerd zijn. Ook moet in dat jaar de volledige elektriciteitsproductie CO2-neutraal worden opgewekt.
– Om verder te werken aan de energietransitie, kan Brabant Water, voor zo ver het mogelijk is, zijn doelstellingen voor zelf geproduceerde elektriciteit verhogen.
– Om de transportemissies verder te verminderen, moedigen wijn Brabant Water aan om door te gaan met de elektrificatie van haar eigen voertuigenpark (vermindering van Scope 1-emissies) en daarnaast haar leveranciers van hulpstoffen te stimuleren om ook over te schakelen op elektrische voertuigen.
– Strategieën te verkennen om de impact van reizen woon-werk te verminderen.

EXTERNE REDUCTIE

Brabant Water compenseert haar gehele CO2-voetafdruk over 2017: 50% met het, Gold Standard gecertificeerde, efficiënte cookstoves project in Uganda en de andere 50% met, VCS gecertificeerde, kleinschalige waterkrachtprojecten in India. Het energieverbruik wordt vergroend met Garanties van Oorsprong (echte groene stroom).

COMMUNICATIE

Zowel op haar website als in haar jaarverslag communiceert Brabant Water helder en transparant over haar activiteiten om haar impact te beperken. Dit d.m.v. een jaarlijks MVO-verslag, haar website en een informatieve animatiefilm.

betreft: certificering 2017 – rapportnr. 2018/006/O