Bunzl is totaalleverancier op het gebied van verpakkingen, disposables en hygiëneproducten voor de food en non-food sector. Bunzl Nederland, onderdeel van de globale Bunzl Plc groep heeft in Nederland 7 vestigingen met ieder haar eigen specialisme. De LDPE draagtassen worden volgens KNG gecertificeerd in opdracht van Bunzl Retail en Industry in Arnhem. De tassen worden geleverd aan Deen Supermarkten en Coop Supermarkten, maar de productie wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Bunzl.

MVO beleid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsfilosofie van Bunzl. Het bedrijf neemt haar sociale verantwoordelijkheid heel serieus en heeft al vele jaren een MVO-beleid met betrekking tot zakelijke normen, gezondheid, veiligheid en het milieu. Omdat positieve acties met betrekking tot sociale verantwoordelijkheid niet alleen wenselijk zijn, maar bovendien ook potentiële economische en commerciële voordelen kunnen opleveren voor Bunzl.

Het verminderen van de impact op het milieu ziet Bunzl als een belangrijke taak op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid. De milieuprogramma’s zijn erop gericht om de prestaties op dit gebied voortdurend te evalueren en te verbeteren. De belangrijkste aandachtsgebieden van Bunzl zijn:

– Terugdringen van het storten van afval en verhogen van afval voor recycling
– Vermindering van brandstof voor transport
– Aanbod van milieuvriendelijke producten: het “Bewust Bunzl” assortiment

Certificering Klimaatneutraal Gegarandeerd

GRENZEN

De draagtassen worden geproduceerd op locatie uit een mengsel van virgin en recycled plastic en vervolgens per vrachtauto naar het distributiecentrum van Bunzl in Arnhem gebracht. Vandaar vindt distributie naar de supermarkten plaats.

De CO2 voetafdruk van Bunzl is niet meegenomen in de voetafdruk (Life Cycle Analysis – LCA) van de plastic tas. Omdat Bunzl Nederland een enorme verscheidenheid aan producten levert zal de CO2 bijdrage van het hoofdkantoor, sales en marketing e.d. van de organisatie aan dit specifieke product gering zijn. De geringe bijdrage is verwaarloosd. Dat is acceptabel (niet materieel) en de geloofwaardigheid van de claim lijdt hier niet onder omdat Bunzl voldoende andere MVO gerelateerde initiatieven heeft geïnitieerd in haar Bewust Bunzl pakket.

SCOPE

De LCA omvat alle scope 1 en 2 emissies van de productie op locatie. Ook zijn alle transportbewegingen (aanvoer van grondstoffen en vervoer van producten via het distributiecentrum naar de supermarkten en de afvalverwerking meegenomen). Scope 3 emissies bij de leverancier en Bunzl zijn niet meegenomen.

PRODUCT LIFE CYCLE ANALYSIS (LCA)

De LCA van EcoChain, die 3 jaar geleden is gemaakt is bijgewerkt in 2017 met nieuwe data van de producent Brava en berekend met SimaPro.

INTERNE REDUCTIE

Voor wat betreft verdere reductie, is er niet heel veel meer mogelijk, aangezien de klimaatimpact van de beoordeelde tassen al relatief gering is door:

– Laag energieverbruik. De productie gebeurt zeer energie-efficiënt.
– Hoog percentage gerecyclede materialen. De plastic tassen worden gemaakt met 97% gerecycled plastic. Dat geeft een substantieel lagere klimaatimpact dan andere plastic tassen.
– Relatief laag gewicht van de tas.

EXTERNE REDUCTIE

De aan klimaatneutrale orders geassocieerde CO2-voetafdruk wordt gecompenseerd met Gold Standard credits.

COMMUNICATIE

Het MVO beleid is opgenomen op de website. Het KNG logo staat op de plastic tas. De Klimaat Neutraal Product claim op de plastic tas wordt uitgelegd met een korte tekst en een verwijzing naar de website www.climateneutralgroup.com

Betreft: Hercertificering 2018