COOP draagt graag bij aan een schonere wereld. Zo vind COOP het bijvoorbeeld belangrijk dat de verpakkingen van artikelen het milieu zo min mogelijk belasten. Daarnaast biedt COOP al sinds 2015 de klimaatneutrale draagtasjes van BUNZL aan zijn klanten aan.

MVO beleid

COOP hecht veel waarde aan duurzaamheid. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is heel natuurlijk voor COOP. COOP is betrokken bij zijn klanten, medewerkers en luistert naar wat er speelt in onze directe omgeving.

De lusdraagtasjes die COOP in de winkel aanbiedt zijn volledig vervaardigd uit gerecycled polyethyeen en sinds 2015 ook 100% klimaatneutraal. Deze lusdraagtasjes worden geproduceerd door verpakkingsleverancier Bunzl Retail & Industry.

Het verminderen van de impact op het milieu ziet COOP als een belangrijke taak op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid. De milieu-programma’s zijn erop gericht om de prestaties op dit gebied voortdurend te evalueren en te verbeteren. De belangrijkste aandachtsgebieden voor het produceren van de lusdraagtasjes van COOP zijn:

– Terugdringen van het storten van afval en verhogen van afval voor recycling
– Vermindering van brandstof voor transport
– Aanbod van milieuvriendelijke producten: het “Bewust Bunzl” assortiment

Certificering Klimaatneutraal Gegarandeerd

GRENZEN

De lusdraagtassen worden geproduceerd op locatie uit een mengsel van virgin en recycled plastic en vervolgens per vrachtauto naar het distributiecentrum van Bunzl in Arnhem gebracht. Vandaar vindt distributie naar de supermarkten plaats.

De CO2 voetafdruk van Bunzl is niet meegenomen in de voetafdruk (Life Cycle Analysis – LCA) van de plastic tas. Omdat Bunzl Nederland een enorme verscheidenheid aan producten levert zal de CO2 bijdrage van het hoofdkantoor, sales en marketing e.d. van de organisatie aan dit specifieke product gering zijn. De geringe bijdrage is verwaarloosd. Dat is acceptabel (niet materieel) en de geloofwaardigheid van de claim lijdt hier niet onder omdat Bunzl voldoende andere MVO gerelateerde initiatieven heeft ge├»nitieerd in haar Bewust Bunzl pakket.

SCOPE

De LCA omvat alle scope 1 en 2 emissies van de productie op locatie. Ook zijn alle transportbewegingen (aanvoer van grondstoffen en vervoer van producten via het distributiecentrum naar de supermarkten en de afvalverwerking meegenomen). Scope 3 emissies bij de leverancier en Bunzl zijn niet meegenomen.

PRODUCT LIFE CYCLE ANALYSIS (LCA)

De LCA van EcoChain, die 3 jaar geleden is gemaakt is bijgewerkt in 2017 met nieuwe data van de producent Brava en berekend met SimaPro.

INTERNE REDUCTIE

Voor wat betreft verdere reductie, is er niet heel veel meer mogelijk, aangezien de klimaatimpact van de beoordeelde tassen al relatief gering is door:

– Laag energieverbruik. De productie gebeurt zeer energie-effici├źnt.
– Hoog percentage gerecyclede materialen. De plastic tassen worden gemaakt met 97% gerecycled plastic. Dat geeft een substantieel lagere klimaatimpact dan andere plastic tassen.
– Relatief zeer lage gewicht van de tas.

EXTERNE REDUCTIE

De aan klimaatneutrale orders geassocieerde CO2-voetafdruk wordt gecompenseerd met Gold Standard credits.

COMMUNICATIE

Het MVO beleid is opgenomen op de website. Het KNG logo staat op de plastic tas. De Klimaat Neutraal Product claim op de plastic tas wordt uitgelegd met een korte tekst en een verwijzing naar de website www.climateneutralgroup.com

Betreft: Hercertificering 2018