COOP draagt graag bij aan een schonere wereld. Zo vind COOP het bijvoorbeeld belangrijk dat de verpakkingen van artikelen het milieu zo min mogelijk belasten. Daarnaast biedt COOP al sinds 2015 de klimaatneutrale draagtasjes van BUNZL aan zijn klanten aan.

MVO beleid

COOP hecht veel waarde aan duurzaamheid. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is heel natuurlijk voor COOP. COOP is betrokken bij zijn klanten, medewerkers en luistert naar wat er speelt in onze directe omgeving.

De lusdraagtasjes die COOP in de winkel aanbiedt zijn volledig vervaardigd uit gerecycled polyethyeen en sinds 2015 ook 100% klimaatneutraal. Deze lusdraagtasjes worden geproduceerd door verpakkingsleverancier Bunzl Retail & Industry.

Het verminderen van de impact op het milieu ziet Bunzl als een belangrijke taak op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid. De milieu-programma’s zijn erop gericht om de prestaties op dit gebied voortdurend te evalueren en te verbeteren. Bunzl’s belangrijkste aandachtsgebieden zijn:

– Terugdringen van het storten van afval en verhogen van afval voor recycling
– Vermindering van brandstof voor transport
– Aanbod van milieuvriendelijke producten: het “Bewust Bunzl” assortiment

Certificering Klimaatneutraal Gegarandeerd

GRENZEN

De grenzen om de klimaatimpact van de draagtassen omvatten: de winning van de grondstoffen, productieprocessen, transport naar distributiecentrum en daarna naar de supermarkten, naar de afvalverwerking en de verwerking daar van de tas na de gebruiksfase voor hergebruik of verbranding.

De CO2 voetafdruk van Bunzl is niet meegenomen in de voetafdruk (Life Cycle Analysis – LCA) van de plastic tas. Omdat Bunzl Nederland een enorme verscheidenheid aan producten levert zal de CO2 bijdrage van het hoofdkantoor, sales en marketing e.d. van de organisatie aan dit specifieke product gering zijn. De geringe bijdrage is verwaarloosd. Dat is acceptabel (niet materieel) en de geloofwaardigheid van de claim lijdt hier niet onder omdat Bunzl voldoende andere MVO gerelateerde initiatieven heeft ge├»nitieerd in haar Bewust Bunzl pakket.

SCOPE

De LCA omvat alle scope 1 en 2 emissies van de productie op locatie. Ook zijn alle transportbewegingen (aanvoer van grondstoffen en vervoer van producten via het distributiecentrum naar de supermarkten en de afvalverwerking meegenomen). Scope 3 emissies bij de leverancier en Bunzl zijn niet meegenomen.

PRODUCT LIFE CYCLE ANALYSIS (LCA)

De LCA berekening is uitgevoerd door Ecochain en geverifieerd door CNG.

INTERNE REDUCTIE

Voor wat betreft verdere reductie, is er niet heel veel meer mogelijk, aangezien de klimaatimpact van de beoordeelde tassen al relatief gering is door:

– Laag energieverbruik. De productie gebeurt zeer energie effici├źnt.
– Hoog percentage gerecyclede materialen. De plastic tassen worden gemaakt met 97% gerecycled plastic. Dat geeft een substantieel lagere klimaatimpact dan andere plastic tassen.
– Relatief zeer lage gewicht van de tas.

EXTERNE REDUCTIE

De aan klimaatneutrale orders geassocieerde CO2-voetafdruk wordt gecompenseerd met Gold Standard of VCS credits.

COMMUNICATIE

Het MVO beleid is opgenomen op de website. Uitgangspunt is dat er een logo op de plastic tas komt, afgeleid van het CNG logo. De Klimaat Neutraal Product claim op de plastic tas wordt uitgelegd met een korte tekst en een verwijzing naar de website www.climateneutralgroup.com

Betreft: Hercertificering 2015

Noot: het is het beleid van Climate Neutral Group om de samenvatting van Klimaatneutraal Gegarandeerde producten met complexere LCA’s kort te houden. Een eventuele uitgebreidere publicatie is voorbehouden aan de producent.