Ecodrukkers is een grafische producent gespecialiseerd in milieuvriendelijk drukwerk voor bedrijf kritische (marketing)processen.

Duurzame ambitie
Ecodrukkers werkt al jarenlang om duurzaamheid te integreren binnen haar drukprocessen. Zij kiezen voor FSC-papier, een IPA-vrij drukprocedé, bio-inkt, en kopen duurzaam in. Bovenop de ISO 14001 en Ecoprinted certificaten, kiest Ecodrukkers om CO2-neutraal te zijn. Ecodrukkers laat zien dat ze alles doen om duurzaamheidscriteria op te nemen in hun productieprocessen. De producten van Ecodrukkers zijn standaard Klimaatneutraal gegarandeerd.

Meer achtergrondinformatie over Ecodukkers, klik hier >>

Certificering Klimaatneutraal Gegarandeerd

GRENZEN
Ecodrukkers neemt de gehele impacts van de productie van hun producten mee. Dit betekend dat de CO2-voetafdruk die gemeten is gaat van “cradle to client”. In de CO2-voetafdruk van de producten worden alle geleverd drukwerk meegenomen, inclusief transport naar het Ecodrukkers hoofdkantoor en transport naar de klant. Elektronische media worden buiten beschouwing gelaten omdat het al meegenomen is in de voetafdruk van de organisatie.

SCOPE
De CO2-voetafdruk van de producten is bepaald door ClimateCalc. Hier is er geen LCA methode gebruikt, maar wel een meting van Scope 3 impacts. Deze volgende impacts zijn t.b.v. de voetafdrukberekening meegenomen: productie van papier, platen en cilinders, inkt, PE- en kartonnen verpakkingen, vochtwater en reinigingsmiddelen en het transport van het papier, het drukwerk naar de klant en de producten van en naar een eventuele onderaannemer.

CO2-VOETAFDRUK (Life Cycle Analysis)
De CO2-voetafdruk van de producten van Ecodrukkers is vastgesteld door ClimateCalc. De voetafdruk is opgebouwd uit de consumptiedata van de leveranciers. Het grootste deel hiervan is de productie van papier.

INTERNE REDUCTIE
Ecodrukkers werkt samen met hun leveranciers om hun impact te verminderen, bijvoorbeeld door hen te stimuleren om elektrisch transport te gebruiken.

EXTERNE REDUCTIE
Ecodrukkers neemt verantwoordelijkheid voor de externe reductie, de compensatie, van de CO2-uitstoot van al haar producten. Zij gebruikt hiervoor Gold Standard projecten van cookstoves in Afrika.

COMMUNICATIE
Op haar website communiceert Ecodrukkers over haar MVO beleid, ecologische duurzaamheid, en haar klimaatneutrale producten. Ecodrukkers zou ook kunnen communiceren over het compenseren van CO2-voetafdruk en de samenwerking met CNG.

Betreft: certificering 2018