Ecodrukkers is een grafische producent gespecialiseerd in milieuvriendelijk drukwerk.

Duurzame ambitie
Ecodrukkers werkt al jarenlang om duurzaamheid te integreren binnen de gehele bedrijfsvoering. Ecodrukkers produceert haar producten klimaatneutraal. Zij kiezen voor FSC-papier, een IPA-vrij drukprocedé, bio-inkt en kopen duurzaam in. Bovenop de ISO 14001 en Ecoprinted certificaten, kiest Ecodrukkers ervoor om een Klimaatneutraal gegarandeerde organisatie te zijn. Ecodrukkers laat zien dat ze alles doen om duurzaamheidscriteria op te nemen in hun bedrijfsvoering en processen.

Meer achtergrondinformatie over Ecodukkers, klik hier >>

Certificering Klimaatneutraal Gegarandeerd

GRENZEN
De CO2-voetafdruk van de organisatie omvat het kantoor en de drukkerij in Nieuwkoop.

SCOPE
Ecodrukkers heeft in haar CO2-voetafdruk alle relevante scope 1, 2 en 3 emissies meegenomen.

CO2-VOETAFDRUK (Life Cycle Analysis)

De voetafdruk van Ecodrukkers is vastgesteld door ClimateCalc. De voetafdruk bestaat voornamelijk uit de verbranding van brandstof in de eigen gebouwen, geleasde voertuigen en het woon-werk verkeer van de medewerkers.

INTERNE REDUCTIE
Er zijn verschillende manieren waarop Ecodrukkers probeert hun voetafdruk nog verder te verminderen:
– Inkoop van groene stroom.
– Gebruik van twee elektrische auto’s.
– Installatie van LEDs om energie te besparen.
– Nieuwe pers, drukker en snijmachines die zuiniger zijn met het gebruik van elektriciteit.
– Isolatie materiaal is geïnstalleerd in het gebouw.
– De ventilators van de drukkerij worden efficiënter.

Meer dan de helft van de CO2-uitstoot van de bedrijfsvoering van Ecodrukkers wordt veroorzaakt door zakelijk gereden kilometers en woon-werkverkeer. Reductiemaatregelen hebben zich tot nu toe gericht op energieverbruik en het eigen wagenpark. Het verdient aanbeveling dat Ecodrukkers ook focus gaat leggen op het overige zakelijke en woon-werkverkeer.

EXTERNE REDUCTIE
Ecodrukkers neemt verantwoordelijkheid voor de externe reductie van de uitstoot van haar gehele organisatie. Zij gebruikt hiervoor Gold Standard projecten van cookstoves in Afrika.

COMMUNICATIE
Op haar website communiceert Ecodrukkers over haar MVO beleid, ecologische duurzaamheid, en haar klimaatneutrale bedrijfsvoering. Ecodrukkers zou ook kunnen communiceren over het compenseren van CO2-voetafdruk en de samenwerking met CNG.

Betreft: certificering 2018