Energyprofs levert interim-, project en procesmanagement en operationele ondersteuning aan bedrijven en overheden in de energiemarkt. Energyprofs is meer dan alleen een adviesbureau met een unieke focus op de energiebranche. Vanuit een diepgaande marktkennis helpen zij onze klanten bij het verbeteren van hun operationele performance en zijn sterk op thema’s zoals leiderschap, verandering, optimalisatie, innovatie en duurzaamheid. Energyprofs onderneemt met een gezonde balans tussen people, planet & profit en wil zich blijven onderscheiden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. In 2019 is ervoor gekozen om klimaatneutraliteit na te streven.

Meer achtergrondinformatie over Energyprofs>>

Certificering Klimaatneutraal Gegarandeerd

GRENZEN

De claim Klimaatneutraal Gegarandeerde organisatie wordt gevraagd voor Energyprofs, met één kantoor in Herveld. In 2018 waren er 45 fte’s werkzaam.

SCOPE

Voor de CO2-voetafdrukbepaling worden alle scope 1 en 2 emissies meegenomen en van scope 3 het woon-werkverkeer en het papierverbruik.

CO2-VOETAFDRUK

De CO2-voetafdruk over 2018 is berekend met de CO2-calculator van Climate Neutral Group met de emissiefactoren voor 2018 zoals vastgesteld door de commissie Nationale Emissiefactoren. Het grootste gedeelte van de CO2-voetafdruk wordt bepaald door het woon-werk verkeer van de medewerkers.
Energyprofs heeft geen algemene doelstelling om de CO2-uitstoot te verlagen. Het komende jaar zal de standaard Klimaatneutraal Gegarandeerd hierop controleren bij de herverificatie. Het advies is om een korte termijn (1-3 jaar) en middellange termijn (2030) doelstelling te bepalen.

INTERNE REDUCTIE

Energyprofs heeft een mobiliteitsbeleid om het woon-werkverkeer te minimaliseren. Medewerkers worden gestimuleerd om met het openbaar vervoer te reizen. De beslissing over hoe te reizen ligt echter bij de medewerkers zelf. Energyprofs streeft ernaar om binnen 10 jaar volledig elektrisch te zijn. Medewerkers zijn zich bewust van de impact van het woon-werkverkeer op de voetafdruk van hun werkgever. Omdat ze kosten besparen als ze deze verminderen, hebben ze een stimulans om dit te doen.

EXTERNE REDUCTIE

Energyprofs compenseert haar gehele CO2-voetafdruk over 2018 met Gold Standard credits uit het Oeganda cookstoves project.

COMMUNICATIE

Energyprofs dient op haar website te communiceren over haar inspanningen op gebied van klimaat en te verwijzen naar deze pagina.

betreft: certificering 2019, rapportnr. 2019/018/O