Milu BV is de organisatie achter de webshops Goedkopekoffiebekers.nl en Halogreencups.nl waarin one-way koffiebekers en andere benodigdheden voor coffee to go leveranciers worden verkocht. De ambitie is om de snelste en goedkoopste leverancier in dit segment te zijn. In reactie op een toenemende vraag vanuit de markt naar meer duurzame bekers biedt Goedkopekoffiebekers.nl nu biologisch afbreekbare, FSC gecertificeerde bekers aan. Dit zijn de halogreencups en de biokoffiebekers. In principe leveren deze bekers, mits gescheiden verzameld en onder goede condities gecomposteerd, biogas en compost bij de verwerking.

Voor meer achtergrondinformatie over Goedkope Koffiebekers klik hier >>

Certificering Klimaatneutraal Gegarandeerd

De klimaatimpact van de duurzame koffiebekers van Goedkope koffiebekers en de Halo Green Cups is in kaart gebracht door middel van een ketenanalyse, een zogenaamde CO2-voetafdruk of Life Cycle Analysis (LCA). Vervolgens is gekeken waar men de klimaatimpact kan verminderen en tot slot wordt de resterende klimaatimpact gecompenseerd. Hieronder volgt een samenvatting van het certificeringsrapport:

GRENZEN

De berekening van CO2-voetafdruk van de koffiebekers omvat de volgende stappen:

1. FSC-karton /PLA-board productie: De bekers worden geproduceerd uit board van FSC-karton met een PLA-coating.
2. Bekerproductie: De bekers worden gemaakt door vormen te stansen uit het board (de cut machine) en vervolgens rond te lijmen in een koffiebeker machine.
3. Verpakking en Transport: De bekers worden in dozen verpakt en per vrachtauto naar de haven gebracht. Vandaar per containerschip naar Rotterdam, waar de containers worden overgezet op een binnenvaartschip naar Baflo, Groningen.

De gebruikers- en afvalfase zijn buiten de scope van de CO2-voetafdruk berekening gehouden.

SCOPE

Voor de berekening van de koolstof LCA is gebruik gemaakt van Simapro met de Ecoinvent database. Hierin worden alle scope 1 en 2 emissies van de grondstoffenproductie meegenomen. Voor de bekerproductie is alleen elektriciteit van de machines meegenomen met lokale emissiefactoren. Voor de transportemissies is de uitstoot van het zeetransport (containerschip) en landtransport (containertruck) benaderd op basis van de werkelijke ton km’s.

CO2-VOETAFDRUK (Life Cycle Analysis)

De quick scan koolstof LCA is uitgevoerd en gerapporteerd door CNG. Hierin zijn alle broeikasgassen meegenomen als CO2-equivalenten. Er is door de organisatie geprobeerd om operationele data te verzamelen, maar die zijn niet verkregen. Vandaar dat met Ecoinvent data een zo nauwkeurig mogelijke LCA is geproduceerd, die voldoet voor het instapniveau volgens clausule 2.9.

INTERNE REDUCTIE

Goedkope koffiebekers.nl is bezig om op basis van een meer duurzame grondstof en het gescheiden ophalen van de gebruikte bekers de klimaatbelasting van een van haar producten te verminderen. Dit is een goede eerste stap die de komende jaren verder uitgebreid kan worden.

EXTERNE REDUCTIE

De CO2-uitstoot, veroorzaakt door de productie van de duurzame bekers wordt gecompenseerd met een credits van een herbebossingsproject in Uganda. Hiermee kan het product als Klimaatneutraal gegarandeerd op de markt worden gebracht.

COMMUNICATIE

Op haar website besteed Goedkope koffiebekers.nl aandacht aan haar reductiedoelstellingen en de voortgang hierop. Ook op de website van Halo Green Cups wordt er aandacht besteed aan de duurzame ambities.

Betreft: certificering 2017