Het familiebedrijf Hesselink is sinds 1885 actief in de koffiebranche, en neemt verantwoordelijkheid voor de gehele keten; van plantage tot eindproduct. Hesselink hanteert bij alle activiteiten die zij onderneemt, de triple-P-benadering: People , Planet en Profit. Economische prestaties (Profit) zijn belangrijk voor de continuïteit van het bedrijf, maar altijd met respect voor de sociale kant (People), voor de medewerkers bij Hesselink en in de keten. Ook moeten alle activiteiten en processen plaatsvinden binnen de ecologische randvoorwaarden (Planet), waarbij het beperken van de klimaatimpact een belangrijk rol speelt! Voor Hesselink Koffie blijft het echter niet bij een duurzame koffieboon, ze gaat veel verder. Ze ziet het namelijk als haar missie om iedereen in de koffiedistributieketen gelukkiger te maken. Aan dit geluk draagt ze bij via de Hesselink Koffie Foundation.

Daarom kiest voor haar merken ‘Hesselink Koffie’ en ‘Fingerprinted’ voor de certificering Klimaatneutraal Gegarandeerd. Dit, naast, voor Hesselink vanzelfsprekende keurmerken als Fair Trade en Organic. Samen zorgen die keurmerken wel net voor dat extra beetje meer: geproduceerd met aandacht voor mens, milieu en klimaat. Wereldwijd.

Meer achtergrondinformatie over Hesselink, klik hier >>

Certificering Klimaatneutraal Gegarandeerd

De klimaatimpact van alle Hesselink koffieproducten is in kaart gebracht door middel van een ketenanalyse, een zogenaamde CO2-voetafdruk of Life Cycle Analysis (LCA). Vervolgens is gekeken waar men de klimaatimpact kan verminderen en tot slot wordt de resterende klimaatimpact gecompenseerd. Hieronder volgt een samenvatting van het certificeringsrapport:

GRENZEN

Hesselink koopt zijn koffie in bij importeurs en handelaren die aangesloten zijn bij Global Compact. Dit is een internationaal netwerk van bedrijven die gezamenlijke richtlijnen hebben op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu. Het netwerk opereert onder de vlag van de Verenigde Naties. Voor de distributie van de koffie werkt ze samen met distributeur Seabridge. Seabridge werkt CO2-neutraal.

De berekening van CO2-voetafdruk van koffie voor Hesselink omvat de volgende stappen:
1. De koffieproductie op de plantage.
2. Het plukken en verwerken van de groene bonen.
3. Het transport naar de koffiebrander
4. Het branden, mengen en evt. malen van de producten.
5. Her verpakken van de producten.
6. Het transport van de koffiebrander naar de klant.

Omdat het gaat om een klimaatneutraal consumentenproduct wordt de gehele keten van plantage naar de gebruiker meegenomen. Uitgesloten wordt de Land Use change in de herkomstlanden, de verbruikers- en afvalfase.

SCOPE

De koffie supply chain is in veel gevallen niet tot de koffieplantage herleidbaar. Vandaar dat de Carbon Footprint berekening gebruik maakt van landgemiddelde waarden. In de berekeningen voor Hesselink Koffie worden de directe uitstoot van broeikasgassen bij de productie op het land, zoals meststoffen, en brandstof- en elektriciteitsverbruik op de koffieplantages meegenomen. Daarnaast alles wat komt kijken bij de productie van de koffie bij de verschillende branders tot en met de verpakking. Tot slot wordt alle uitstoot van het transport en de opslag in hele keten van het land van herkomst tot en met de winkel meegenomen.

CO2-VOETAFDRUK (Life Cycle Analysis)

Voor de CO2-voetafdruk berekening, in geval van producten ook wel een Life Cycle Analyse (LCA) genoemd, wordt voor de koffieproducten van Hesselink gebruik gemaakt van een specifieke tool, ontwikkeld door Ecofys voor de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koffie en Thee (KNVKT). Zo is voor elk van de koffieproducten precies uitgerekend wat de CO2-uitstoot is per pak koffie.

INTERNE REDUCTIE

Reductie in de koffieketen, van de boer tot in de winkel, kan door optimaliseren van de teelt, effici├źnter transport, energiebesparing in de faciliteiten van de brander en het verminderen en verduurzamen van de verpakkingsmaterialen.

Hesselink werkt actief aan het reduceren van haar CO2 voetafdruk. Ze heeft de volgende stappen gezet:
– Moderne koffiebranderij met warmte terugwinning op het rookgas.
– De branderij is voorzien van hoogwaardige isolatie en LED verlichting om zo veel mogelijk energie te besparen.
– Met 390 zonnepanelen wekt Hesselink evenveel elektriciteit op als ze jaarlijks gebruikt.
– De koffiebonen laat Hesselink leveren in grote juten zakken.
– Alle verpakkingen van Hesselink zijn aluminium vrij en recyclebaar.
– De kleinste verpakking van Hesselink is de 1 kilogram verpakking.
– Hesselink bezorgt de koffie minder vaak. Door grotere partijen per levering te bezorgen hoeven de bezorgwagens minder vaak de weg op, wat uitstoot vermijdt.
– Daarnaast bespaart Hesselink Koffie op papierverbruik met een digitaal bestelsysteem.

EXTERNE REDUCTIE

De klimaatimpact van Hesselink koffie wordt gecompenseerd met het Biogasproject in Tanzania. Deze zijn Gold Standard gecertificeerd.

COMMUNICATIE

Op alle koffieproducten van Hesselink staat het Klimaatneutraal Gegarandeerd logo met een verwijzing naar de website.

Rapportnr. 2018/005/P, betreft: certificering 2017