Jaap Koopman Diervoeding (JKD) is in 1965 begonnen als producent van duivenvoeders. Al snel werd het leveringsprogramma uitgebreid met vogelvoeders en knaagdiervoeders. Inmiddels zijn er twee bedrijfsonderdelen:
– Producent: produceert en verpakt de voeders voor honden, katten, knaagdieren, vogels, duiven en hobby boerderijdieren van de eigen merken Konacorn en Greenfield 21, en van diverse private labels van retailers (dierenspeciaalzaken en tuincentra)
– Groothandel van vele bekende merken huisdiervoeding.
JKD is door SKAL bevoegd het EKO-keurmerk te voeren en produceren en verhandelen naast hun traditionele assortiment ook een groeiend assortiment biologische diervoeders. Vanaf 1 juli 2019 is JKD een klimaatneutrale organisatie. Deze publicatie betreft de certificering volgens de standaard Klimaatneutraal Gegarandeerd en zal vanaf het najaar 2019 tot in het voorjaar 2020 diverse Klimaatneutraal Gegarandeerde producten introduceren. Deze stromen in zodra de oude verpakkingen zijn opgemaakt.

Certificering Klimaatneutraal Gegarandeerd

GRENZEN

De claim Klimaatneutraal Gegarandeerde organisatie wordt gevraagd voor JKD, met één vestiging en 22 medewerkers. Er is geen sprake van joint ventures of andere samenwerkingsverbanden.

SCOPE

Voor de CO2-voetafdrukbepaling worden alle scope 1 en 2 emissies meegenomen en van scope 3 het woon-werkverkeer van de medewerkers.

CO2-VOETAFDRUK

De CO2-voetafdruk over 2018 is berekend met de CO2-calculator van Climate Neutral Group met de emissiefactoren voor 2018 zoals vastgesteld door de commissie Nationale Emissiefactoren. Het grootste gedeelte van de CO2-voetafdruk wordt bepaald door het transport (dieselverbruik).
JKD heeft reductie maatregelen gepland voor de komende jaren, maar geen doelstellingen om de CO2-uitstoot te verlagen. Het komende jaar zal de standaard Klimaatneutraal Gegarandeerd hierop controleren bij de herverificatie. Het advies is om een korte termijn (1-3 jaar) en middellange termijn (2030) doelstelling te bepalen. JKD geeft aan dat zij diverse opties voor doelstellingen zullen gaan bekijken.

INTERNE REDUCTIE

In 2018 kocht JKD echte groene stroom in, windenergie, waardoor hun voetafdruk ongeveer 13% lager lag dan in voorgaande jaren. JKD wilde 700 zonnepanelen installeren, alles was gepland, maar uiteindelijk gaf de netwerkbeheerder geen vergunning af voor het project, omdat het netwerk de komende drie jaar de maximale capaciteit heeft bereikt. De maatregel is in de wacht gezet.
Verpakkingen hebben de aandacht bij JKD. De overstap naar verpakkingen kan nu nog niet worden gemaakt, maar ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd.
Deel van de footprint van JKD wordt bepaald door leveranciers, die lastig te beïnvloedden zijn. JKD gaat zich inspannen om haar leveranciers te stimuleren om actie te nemen op het thema klimaat.

EXTERNE REDUCTIE

JKD compenseert haar gehele CO2-voetafdruk over 2018 met het Forest Conservation Jacunda REDD+ klimaatproject. Dit bosbeschermingsproject is opgezet om in Brazilië om ontbossing een halt toe te roepen. Het gebied is de thuisbasis van bedreigde soorten bomen, planten, zoogdieren en vogels. Dit sluit goed aan bij de goede zorg voor dieren, waar JKD voor staat.

COMMUNICATIE

Op haar website dient JKD te communiceren over haar klimaatneutrale bedrijfsvoering, het compenseren van CO2-uitstoot met een link naar deze pagina.

betreft: certificering 2019, rapportnr. 2019/013/O