Sinds de oprichting in 1938, richt Nedal Aluminium zich op het produceren van hoogwaardige aluminium profielen. Daarnaast is de productie van lichtmasten en vlaggenmasten een steeds belangrijker rol gaan spelen. Ook kan de productie van aluminium geleidingsbuizen (busbars) gezien worden als een typische Nedal specialiteit. Nedal aluminium is ISO 14001 gecertificeerd. Dit is een certificaat voor milieumanagement en duurzaamheid. ISO hanteert strenge criteria voor een duurzaam productieproces, controleert of bedrijven milieuwetgeving naleven en monitort of bedrijven zich blijven verbeteren in hun duurzame aanpak. Aluminium is volledig recyclebaar zonder kwaliteitsverlies. Alle rest materialen van een productie worden verzameld en omgesmolten tot nieuwe stukken aluminium die we vervolgens weer gebruiken in ons productieproces.

Nedal heeft inzicht in CO<2-footprint van de masten en reduceert waar mogelijk. Om uiteindelijk de aluminium lichtmasten klimaatneutraal te maken en het hele proces te verificiëren volgens de standaard Klimaatneutraal Gegarandeerd, is Climate Neutral Group benaderd. Meer achtergrondinformatie over Nedal aluminium en duurzaamheid vindt u hier >>

Hieronder volgt een samenvatting van het certificeringsrapport:

GRENZEN & SCOPES

De CO2-voetafdruk van de aluminium lichtmasten is berekend door Nedal. Ze omvat de volgende stappen:

1. Grondstoffen verbruik extrusie onderdelen (billets)
2. Grondstoffen verbruik productie lichtmasten
3. Transport: (intern Nedal) elektrisch en (extern) dieselvrachtwagens naar klant
4. Energieverbruik van de kantoren en andere faciliteiten van Nedal Aluminium (toe te rekenen aan masten)
5. Zakelijk reizen en woon werkverkeer (toe te rekenen aan masten)

Grenzen en scopes zijn duidelijk vastgelegd en consistent en geloofwaardig in relatie tot de gewenste logo’s.

CO2-VOETAFDRUK (Life Cycle Analysis)

De koolstof LCA is uitgevoerd door Nedal en geverifieerd en gecorrigeerd door Climate Neutral Group. Hierin zijn alle broeikasgassen meegenomen als CO2-equivalenten. De koolstof-LCA is kritisch beoordeeld en geverifieerd aan de hand van de ISO14044-norm.

INTERNE REDUCTIE

Nedal heeft een energiereductiedoelstelling opgesteld volgens het MJA-convenant van RVO. Dit is een driejarenplan dat loopt van 2017 tot 2020 en actief toezicht houdt op het energieverbruik in alle processen van het bedrijf. Het doel is om het energieverbruik elk jaar met 2% te verminderen. Binnen het energiebesparingsplan zijn een aantal interventies doorgevoerd om het energieverbruik te verminderen. Bijvoorbeeld:
– Vervanging van conventionele verlichting met LED-verlichting.
– De productie maakt gebruik van verschillende motoren, die achteraf zijn uitgerust met softstarters (ontstekingsmechanisme) om brandstof te besparen.
– Het productieproces maakt gebruik van machines die perslucht leveren, die soms kan lekken. Door een actieve lekcontrole en lekkages te verhelpen, neemt het energieverbruik af.

EXTERNE REDUCTIE

Nedal compenseert de uitstoot, veroorzaakt door de productie van de lichtmasten met het Gold Standard project ‘Energie uit afval in Turkije‘ waardoor het product als klimaatneutraal op de markt kan worden gebracht.

COMMUNICATIE

Nedal Aluminium communiceert actief over feit dat de aluminium lichtmasten voldoen aan de standaard Klimaatneutraal Gegarandeerd d.m.v. het verkregen logo. Ook waarom ze dit belangrijk vinden en welke inspanningen er gedaan zijn.

Betreft: certificering 2018 – rapportnr. 2018/009/P