Met ruim 355 enthousiaste medewerkers ontwikkelt Noordhoff Uitgevers met veel plezier en professionaliteit materiaal voor vrijwel elk onderwijsniveau. Ze leveren producten en diensten voor de basisschool, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, opleidingen voor professionals en het hoger onderwijs.

Noordhoff’s duurzame ambitie
Noordhoff Uitgevers wil niet alleen door middel van haar producten en diensten aan de toekomst bijdragen, maar ook in bredere zin. Door haar bedrijfsprocessen integraal duurzamer te maken en klimaatneutraal te opereren. En ook door te kiezen voor samenwerking met leveranciers die voldoen aan onze eisen m.b.t. milieu en duurzaamheid.

Vanuit haar ketenverantwoordelijkheid maakt Noordhoff Uitgevers samen met de Climate Neutral Group, ook de CO2-voetafdruk van haar producten klimaatneutraal. De boeken en de bijdragen van materialen, processen en transport zijn klimaatneutraal gegarandeerd.

GRENZEN

Noordhoff Uitgevers heeft de afgelopen jaren haar productie volledig uitbesteed aan een aantal drukkerijen. In de voetafdruk van de producten worden alle onder de naam Noordhoff geproduceerde boeken meegenomen, inclusief transport naar het Noordhoff distributiecentrum. Transport naar de klant valt buiten de Noordhoff grenzen.
Elektronische media worden buiten beschouwing gelaten voor zover ze geproduceerd worden op apparatuur die niet in het Noordhoff kantoor staat. Dit omdat het onmogelijk is om die voetafdruk met een zekere nauwkeurigheid vast te stellen. Dit is acceptabel omdat dit deel van de voetafdruk verwaarloosbaar klein zal zijn.

SCOPE

Voor Noodhoff Uitgevers worden voor de voetafdrukbepaling alle relevante emissies van Scope 1-2-3 meegenomen conform het GHG protocol.

CO2-VOETAFDRUK

De CO2-voetafdruk is berekend met de CO2-calculator van Climate Neutral Group met de emissiefactoren voor 2014.

INTERNE REDUCTIE

Door het inzicht in de CO2-uitstoot van de gehele keten heeft Noordhoff Uitgevers de mogelijkheid om te sturen op CO2-reductie, wat ook tot kostenbesparing leidt. Om de CO2-voetafdruk van de producten te verlagen werkt Noordhoff Uitgevers aan:

• de verplaatsing van het distributiecentrum van Groningen naar Son en Breughel. Want dit voorkomt transport vanuit de Rotterdamse haven naar Groningen.
• het selecteren van CO2 arme papiersoorten. Noordhoff Uitgevers werkt namelijk exclusief met UPM papier, de meest duurzame papierleverancier.
• er is een programma gestart om het transport te combineren met met bloementransport om zo min mogelijk met lege vrachtwagens te rijden.

EXTERNE REDUCTIE

Noordhoff Uitgevers neemt verantwoordelijkheid voor de externe reductie van de uitstoot van haar gehele organisatie en producten. Zij investeert middels carbon credits van Climate Neutral Group in het Gold Standard project Cookstoves in Kenia.

COMMUNICATIE

Noordhoff Uitgevers communiceert over haar klimaatneutrale product via haar website. Het KNG logo zal in de toekomst ook gecommuniceerd gaan worden via haar producten.

Betreft: certificering 2016