Met ruim 355 enthousiaste medewerkers ontwikkelt Noordhoff Uitgevers met veel plezier en professionaliteit materiaal voor vrijwel elk onderwijsniveau. Ze leveren producten en diensten voor de basisschool, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, opleidingen voor professionals en het hoger onderwijs.

Noordhoff’s duurzame ambitie
Noordhoff Uitgevers wil niet alleen door middel van haar producten en diensten aan de toekomst bijdragen, maar ook in bredere zin. Door haar bedrijfsprocessen integraal duurzamer te maken en klimaatneutraal te opereren. En ook door te kiezen voor samenwerking met leveranciers die voldoen aan onze eisen m.b.t. milieu en duurzaamheid.

Noordhoff Uitgevers wil klimaatneutraal ondernemen door:

1. Het reduceren van CO2-uitstoot
Op verschillende fronten, zoals mobiliteit, energieverbruik, papier, leveranciers en productie wordt gewerkt aan het bereiken van deze doelstelling.

2. Het compenseren van de resterende CO2-uitstoot via “Gold Standard” gecertificeerde duurzame energieprojecten
Omdat niet alle uitstoot volledig te reduceren is, wordt de onvermijdbare uitstoot gecompenseerd.

3. Samen te werken met leveranciers die (gaan) voldoen aan de criteria op het gebied van duurzaamheid en milieu
Volgens internationale normering behoort de CO2-uitstoot van leveranciers en andere relaties in de keten niet tot de CO2 voetafdruk van een bedrijf; ieder bedrijf meet alleen haar emissies. Noordhoff Uitgevers nemen wel degelijk ‘ketenverantwoordelijkheid’door samen te werken met leveranciers die kunnen aantonen dat ook zij milieu hoog in het vaandel hebben.

KLIMAATNEUTRALITEIT

Noordhoff Uitgevers werkt al een aantal jaren aan klimaatneutraliteit. Om de klimaatimpact van al haar activiteiten te neutraliseren is gekozen voor een tweeledige aanpak. In eerste instantie is de organisatie (Kantoren, medewerkers) klimaatneutraal te maken. Daarna zijn de productie van de boeken (Drukkerijen en transport) in kaart gebracht. In deze verificatie zijn beide stukken afzonderlijk beoordeeld. Het totaal leidt tot zowel een klimaat neutrale organisatie als klimaat neutrale producten.

GRENZEN

Noordhoff Uitgevers vormt samen met vijf andere educatieve uitgeverijen in Europa de groep Infinitas Learning. Binnen Infinitas is Noordhoff een afzonderlijke eenheid met heldere grenzen. De CO2-voetafdruk van de organisatie omvat energieverbruik van kantoren in Groningen en Houten en het distributiecentrum in Groningen en van de mensen die in die kantoren werken. Noordhoff Uitgevers produceert steeds meer digitale media. Het elektroverbruik wat hiermee samenhangt wordt alleen meegeteld in de voetafdruk van de organisatie als het binnen de Noordhoff kantoren wordt gebruikt. Gebruik van internet en ICT toepassingen buiten het kantoor worden niet meegenomen.
CO2 uitstoot van productie van boeken is hier buiten beschouwing gelaten: die is onderdeel van de voetafdruk van de producten, die apart zijn gecertificeerd. Er is voor gekozen om het distributiecentrum wel onderdeel te maken van deze voetafdruk, omdat zij onderdeel uitmaakt van de Noordhoff organisatie (sinds 2012).

SCOPE

Voor Noordhoff Uitgevers wordt voor de voetafdruk de volgende posten meegenomen: alle scope 1 en 2 emissies, van scope 3 het woon-werkverkeer en papiergebruik.

CO2-VOETAFDRUK

CO2-voetafdruk is berekend met de CO2 calculator van CNG conform het GHG-protocol. Enkele opmerkingen die relevant zijn bij het berekenen van de voetafdruk:
• Het kantoor in Groningen (Winschoterdiep) is gedeeld met Menzis. Het gas en elektroverbruik is verdeeld op basis van vloeroppervlak.En maakt gebruikt groene stroom en gecompenseerd gas.
• Het kantoor in Houten is gedeeld met Springer. Het gas en elektroverbruik is verdeeld op basis van vloeroppervlak.
• Uitstoot van leaseauto’s is berekend op basis van de brandstofverbruik na opgave van de lease maatschappij.
• Uitstoot van woon-werkverkeer is berekend op basis van de individuele vergoeding.
• Treinverkeer op basis van opgaves van de NS businesscards en de NS jaarkaarten. Extra OV-declaraties omgerekend op basis van € 0.18 per km

INTERNE REDUCTIE

In 2010 is de basis gelegd voor verduurzaming van Noordhoff Uitgevers haar bedrijfsactiviteiten en blijvende CO2-reductie op veel fronten. Onderstaand een overzicht van de verschillende maatregelen en activiteiten:

Digitale leermiddelen

Digitale leermiddelen zijn minder belastend dan boeken. Noordhoff Uitgevers is voorloper in de ontwikkeling van digitale leermiddelen, en bouwt het digitale aanbod de komende jaren steeds verder uit. Daarnaast heeft Noordhoff Uitgevers de ambitie om digitale leermiddelen in het onderwijs te bevorderen door de toegankelijkheid te verbeteren en door begeleiding te bieden.

Mobiliteit

Meer dan de helft van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door het wagenpark (zakelijke kilometers en woon-werkverkeer). Daarom heeft Noordhoff een stevige focus op mobiliteit door:
• Bonus/malusregeling voor leaserijders
• Stimuleren milieuvriendelijk rijgedrag: monitoren verbruik
• Stimulering gebruik Openbaar Vervoer
• Stimulering ander vervoer: Fietsen, E-fietsen en E-scooters
• Stimuleren minder vervoer: vergaderen via de video

Energie- en materiaalverbruik

Noordhoff Uitgevers is gevestigd in Groningen en Houten met verschillende eigenaren. Leveranciers voor energie, catering en andere huisvestingsgerelateerde zaken kunnen per locatie verschillen. Per locatie werken we hard aan energiezuinige maatregelen door:
• Energiezuinige panden, medewerkers en servers
• Al het drukwerk op FSC papier
• Nodige verzendingen verpakt in biologisch afbreekbaar plastic

EXTERNE REDUCTIE

Noordhoff Uitgevers neemt verantwoordelijkheid voor de externe reductie van de uitstoot van haar gehele organisatie. Zij gebruikt hiervoor Gold Standard projecten.

COMMUNICATIE

Noordhoff over duurzamer ondernemen leest u via haar website. Het KNG logo zal gebruikt gaan worden als onderdeel van de communicatie.

Betreft: certificering 2016