Perla koffie is het huisblend van Albert Heijn (AH), sinds 1895 gebrand in de eigen koffiebranderij. In het voorjaar van 2019 is Perla vernieuwd, qua smaak, verpakking, design en duurzaamheid. Het complete Perla assortiment voldoet nu aan de standaard Klimaatneutraal Gegarandeerd. AH wil met hun duurzaamheidsstrategie zijn klanten stimuleren in een gezondere en duurzamere leefstijl en daarbij past deze certificering. AH hanteert duurzame inkoopcriteria en daagt alle partners in de supplychain uit.
Van oudsher is de visie van Perla’s koffiebranderij, Ahold Delhaize Coffee Company (ADCC), gebaseerd op duurzaamheid. Duurzaamheid gaat voor ADCC verder dan gecertificeerde koffie produceren en omvat alle elementen van People, Planet en Profit door de gehele keten. Samen met hun partners. Duurzaamheid raakt het hele bedrijf: koffie, verpakking, fabriek en mensen. ADCC heeft al veel gedaan maar wil nog meer stappen zetten.

Certificering Klimaatneutraal Gegarandeerd

De klimaatimpact van alle Perla koffieproducten is in kaart gebracht door middel van
De CO2-voetafdruk van het Perla assortiment, gebrand door ADCC, is door ADCC berekend. De betekent dat de hele keten is geanalyseerd en een zogenaamde koolstof Life Cycle Assessment (LCA) is gemaakt. Voor de verificatie van de koolstof LCA is gebruik gemaakt van documentatie over energieverbruik bij ADCC en het transport door Simon Loos. Vervolgens is gekeken waar men de klimaatimpact kan verminderen en tot slot wordt de resterende klimaatimpact gecompenseerd. Hieronder volgt een samenvatting van het certificeringsrapport:

GRENZEN

De koffie voor Perla wordt verbouwd op koffieplantages in Brazilië en Vietnam. Daar worden de koffiebessen geplukt en de groene bonen klaargemaakt voor transport naar Nederland. Hier in Nederland wordt de koffie gebrand, gemengd en verpakt. Het energie- en brandstofverbruik van de volgende stappen zijn meegenomen in het bepalen van de koolstof LCA:

1. De koffieproductie op de plantage.
2. Het plukken en verwerken van de groene koffiebonen.
3. Het transport naar de koffiebranderij.
4. Het branden, mengen en eventueel malen van de koffie.
5. Her verpakken van de koffieproducten.
6. Het transport van de koffiebranderij naar de distributiecentra.
7. Het transport in Nederland van de distributiecentra naar de winkels.

Omdat het gaat om een klimaatneutraal consumentenproduct wordt de gehele keten van plantage naar winkel meegenomen. Uitgesloten wordt de ‘Land Use change’ in de herkomstlanden, de gebruikers- en afvalfase.

SCOPE

De supplychain van koffie is in veel gevallen niet tot de koffieplantage herleidbaar. Vandaar dat bij de berekening van de koolstof LCA gebruik gemaakt wordt van landgemiddelde waarden. In de berekeningen van Perla koffie wordt de directe uitstoot van broeikasgassen bij de productie op het land meegenomen, zoals meststoffen en brandstof- en elektriciteitsverbruik op de plantages. Daarnaast alles wat komt kijken bij de productie van de koffie bij Perla’s koffiebranderij, Ahold Delhaize Coffee Company (ADCC), tot en met de verpakking en tot slot alle uitstoot van transport en opslag in de hele keten van land van herkomst tot en met de winkel.

CO2-VOETAFDRUK (Life Cycle Analysis)

Voor de CO2-voetafdruk berekening, in geval van producten ook wel een Life Cycle Analyse (LCA) genoemd, wordt voor het volledige Perla assortiment van Albert Heijn gebruik gemaakt van een berekeningsmethode, ontwikkeld door de Rijksdienst van Ondernemend Nederland i.s.m. Ecofys voor de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koffie en Thee (KNVKT). Zo is voor elk van de koffieproducten precies uitgerekend wat de CO2-uitstoot is per pakje.

INTERNE REDUCTIE

Reductie in de koffieketen, van de boer tot in de winkel, kan door optimaliseren van de teelt, efficiënter transport, energiebesparing in de faciliteiten van de brander en het verminderen en verduurzamen van de verpakkingsmaterialen. ADCC werkt actief aan het verkleinen van haar CO2-voetafdruk. Naast de inkoop van echte groene stroom, zijn de volgende maatregelen uitgevoerd om het energieverbruik te verminderen:
▪ De branders worden versneld, voor afschrijving, vervangen door efficiëntere machines, die ongeveer 25% minder gas verbruiken, omdat volledig elektrische branders op dit moment niet beschikbaar of betaalbaar zijn.
▪ Verlichting is in de hele fabriek vervangen door leds.
▪ ADCC bekijkt ook opties om de warmte van het brandproces te hergebruiken. Momenteel bekijken ze hoe deze overtollige warmte geleverd kan worden ingevoerd aan het stadsverwarmingsnet uit Zaandam.
▪ Zonnepanelen worden dit jaar op de helft van het dak van de fabriek in Zaandam geïnstalleerd.
▪ Het koffieresidu, bestaande uit de schillen en vliesjes, wordt verbrand waardoor het totale energieverbruik wordt verlaagd.
▪ Daarnaast wordt er onderzocht hoe er minder en ander verpakkingsmateriaal gebruikt kan worden. Enkele verpakkingen zijn al verkleind.

EXTERNE REDUCTIE

De klimaatimpact van het volledige Perla assortiment, de berekende CO2-uitstoot van de verkochte koffie worden gecompenseerd via de volgende klimaatcompensatieprojecten:
– REDD VCS projecten voor bosbescherming in Brazilië
– een Gold Standard biomassa project bij productiefaciliteiten voor keramische producten
– een Gold Standard biogasprojecten in Vietnam

COMMUNICATIE

Op alle nieuwe Perla verpakkingen staat het Klimaatneutraal Gegarandeerd logo. Vanaf eind juni 2019 stromen deze nieuwe verpakkingen de Albert Heijn winkels in en zullen de oude verpakkingen gaan vervangen. Dit proces zal in het najaar van 2019 zijn afgerond. Op dat moment zal Albert Heijn communiceren over het vernieuwde Perla assortiment en het feit dat ze nu ook Klimaatneutraal gecertificeerd zijn.

Betreft: certificering 2019 – KNG/2019/005/P