Perla koffie wordt sinds 1895 gebrand in de koffiebranderij Ahold Delhaize Coffee Company (ADCC). In het voorjaar van 2019 is Perla vernieuwd: qua smaak, verpakking, design en duurzaamheid. En het complete Perla assortiment voldoet nu aan de standaard Klimaatneutraal Gegarandeerd.
Van oudsher is de visie van Perla’s koffiebranderij ADCC gebaseerd op duurzaamheid. Voor ADCC omvat deze visie alle elementen van People, Planet en Profit in de hele keten. Duurzaamheid raakt het hele bedrijf: de koffie, verpakking, fabriek en de mensen.

Certificering Klimaatneutraal Gegarandeerd

De klimaatimpact van alle Perla koffieproducten is door ADCC in kaart gebracht door van alle Perla koffieproducten de CO2-voetafdruk te berekenen. Dit betekent dat de hele keten is geanalyseerd en een zogenaamde ‘carbon Life Cycle Assessment’ (LCA) is gemaakt. Hiervoor wordt een gecontroleerde rekenmethode gebruikt. Vervolgens is gekeken waar men de klimaatimpact kan verminderen en tot slot wordt de resterende klimaatimpact gecompenseerd. Hieronder volgt een samenvatting van het certificeringsrapport:

GRENZEN

De koffie voor Perla wordt verbouwd op koffieplantages in Brazilië en Vietnam. Daar worden de koffiebessen geplukt en de groene bonen klaargemaakt voor transport naar Nederland. Hier in Nederland wordt de koffie gebrand, gemengd en verpakt. De volgende stappen zijn meegenomen in de berekening van de CO2-voetafdruk van de verschillende Perla producten:

1. De koffieproductie op de plantage.
2. Het plukken en verwerken van de groene koffiebonen.
3. Het transport naar de koffiebranderij.
4. Het branden, mengen en eventueel malen van de koffie.
5. Her verpakken van de koffieproducten.
6. Het transport van de koffiebranderij naar de distributiecentra.
7. Het transport in Nederland van de distributiecentra naar de winkels.

Omdat het hier gaat om een klimaatneutraal consumentenproduct wordt de keten van de plantage tot de winkel meegenomen. Uitgesloten wordt de ‘Land Use change’ in BraziLië en Vietnam, de gebruikers- en afvalfase.

SCOPE

De keten, ‘supplychain’, van Perla koffie is niet tot de koffieplantage herleidbaar. Vandaar dat bij de berekening van de CO2-uitstoot door de plantage gebruik gemaakt wordt van gemiddelde waarden voor plantages in de herkomstlanden, BraziLië en Vietnam. In de berekeningen van Perla koffie wordt de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen, zoals bijvoorbeeld methaan, bij de productie op het land meegenomen. Denk hierbij aan meststoffen en het brandstof- en elektriciteitsverbruik op de plantages. Daarnaast alles wat komt kijken bij de productie van de koffie bij Perla’s koffiebranderij, Ahold Delhaize Coffee Company (ADCC), de verpakking en tot slot alle uitstoot van transport en opslag vanaf BraziLië en Vietnam tot en met het winkelschap.

CO2-VOETAFDRUK (Life Cycle Analysis)

Voor de CO2-voetafdruk berekeningen van het volledige Perla assortiment wordt gebruik gemaakt van een berekeningsmethode van Koffie en Thee Nederland, de branchevereniging van koffie en theeproducenten. Deze methode is ontwikkeld door de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (rvo.nl) i.s.m. Ecofys, dat nu Navigant heet. Met de berekeningsmethode is voor elk van de koffieproducten precies uitgerekend wat de CO2-uitstoot is per pakje.

INTERNE REDUCTIE

Het verminderen van de CO2-uitstoot in de koffieketen, vanaf de plantage tot in de winkel, kan gedaan worden door de teelt te optimaliseren, efficiënter transport, energiebesparing in de koffiebranderij en het verminderen en verduurzamen van de verpakkingsmaterialen.

De koffiebranderij ADCC werkt al actief aan het verkleinen van haar CO2-voetafdruk:

▪ Gebruik van groene stroom
▪ De koffiebranders worden vervangen door efficiëntere machines, die ongeveer 25% minder gas verbruiken.
▪ De verlichting is in de hele fabriek vervangen door leds.
▪ Onderzocht wordt om de warmte van het brandproces te hergebruiken: hoe kan deze overtollige warmte geleverd worden aan het stadsverwarmingsnet in Zaandam?
▪ In 2019 worden zonnepanelen op het dak van de koffiebranderij in Zaandam geïnstalleerd.
▪ De resten van de koffiebonen bestaande uit de schillen en vliesjes worden in de branders verbrand waardoor het totale energieverbruik wordt verlaagd.
▪ Er wordt onderzocht hoe er minder en ander verpakkingsmateriaal gebruikt kan gaan worden. Enkele verpakkingen zijn al verkleind.

EXTERNE REDUCTIE

De klimaatimpact van het volledige Perla assortiment, de berekende CO2-uitstoot van alle verkochte koffie worden gecompenseerd via de volgende klimaatcompensatieprojecten:

– REDD VCS project voor bosbescherming in de provincie Acre in Brazilië. Dit is aan de rand van het Amazone gebied in het Zuid-Westen.
– Gold Standard biomassa project bij productiefaciliteiten voor keramische producten
– Gold Standard biogasproject in Vietnam

Er is een bewuste keuze gemaakt voor compensatieprojecten in de herkomstlanden van de Perla koffieproducten.

COMMUNICATIE

Op alle nieuwe Perla verpakkingen staat het Klimaatneutraal Gegarandeerd keurmerk. Vanaf eind juni 2019 stromen deze nieuwe verpakkingen de winkels in. In het najaar van 2019 zijn alle schappen met Perla koffieproducten gevuld met de nieuwe verpakkingen met het keurmerk. Op dat moment zal er gecommuniceerd worden over het vernieuwde Perla assortiment en het feit dat ze nu ook Klimaatneutraal gecertificeerd zijn.

Betreft: certificering 2019 – KNG/2019/005/P