PLUS vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen erg belangrijk en kiest daarom al jaren voor Fairtrade en sinds 2017 steeds vaker voor klimaatneutraal. Zo zijn alle PLUS supermarkten klimaatneutraal en dat geldt ook voor haar huismerk koffie en thee. Vanaf de laatste week van september 2019 geeft PLUS haar klanten volledige transparantie in de bananenketen van haar Fairtrade en nu ook klimaatneutrale bananen. Je ziet de hele reis die de jouw banaan aflegt tot aan de plantage toe en de CO2-uitstoot voor iedere schakel in de keten. Hiervoor wordt de blockchain technologie gebruikt. Waarom bananen? Dit is het meest gekochte product in de supermarkt en juist daarom zo interessant om de impact in kaart te brengen.
Meer weten over de traceerbare Fairtrade en klimaatneutrale bananen van PLUS >>

Certificering Klimaatneutraal Gegarandeerd

De klimaatimpact van alle PLUS onverpakte Fairtrade bananen is in kaart gebracht door middel van een ketenanalyse, een zogenaamde CO2-voetafdruk of Life Cycle Analysis (LCA). Vervolgens is gekeken waar men de klimaatimpact kan verminderen en tot slot wordt de resterende klimaatimpact gecompenseerd. Hieronder volgt een samenvatting van het certificeringsrapport.

GRENZEN

De bananen van PLUS wordt verbouwd op 17 coöperaties in Colombia, in de regio ‘Urabá’, ter grootte van de provincie Utrecht, dicht bij de kust. Daar worden de bananen geteeld, geplukt en verpakt voor het transport naar de haven van Antwerpen, waarvandaan zij op transport gaan naar een rijperij nabij Venlo en vervolgens via hetvers distributiecentrum naar alle PLUS supermarkten gedistribueerd worden. De volgende stappen zijn meegenomen in het bepalen van de CO2-voetafdruk (LCA):
1. De bananenteelt op de plantage in Colombia.
2. Verpakking, transport naar Uniban & de overslag van Uniban en naar het Maersk schip.
3. Verschepen van de haven van Turbo naar de haven van Antwerpen.
4. Kantoor van Fyffes, de bananenimporteur.
5. Rijpen van de bananen in de rijperij.
6. Transport van Haven Antwerpen naar de rijperij en van de rijperij naar het distributiecentrum.
7. Het transport in Nederland van het vers distributiecentrum naar de PLUS supermarkten.

Omdat het gaat om een klimaatneutraal consumentenproduct wordt de gehele keten van plantage naar winkel meegenomen.

SCOPE

Scope 1 emissies (Directe emissies volgens definitie GHG Protocol)
– Gebruik van meststoffen, pesticiden en irrigatie en het dieselverbruik op de plantages. Ook is zogenaamd ‘Land use change’ meegenomen
– Gasverbruik bij de rijperij en opslag en het vers distributiecentrum

Scope 2 emissies (Indirecte emissies door Energie import)
– Elektraverbruik op plantages
– Totale elektraverbruik bij de rijperij en het vers distributiecentrum

Scope 3 emissies (Overige indirecte emissies)
– Productie van meststoffen
– Al het brandstofverbruik bij het transport: in het productieland, in dit geval Colombia, het zeetransport van bananen naar de haven van Antwerpen, naar de rijperij, het vers distributiecentrum en de PLUS supermarkten
– Productie van verpakkingsmaterialen

CO2-VOETAFDRUK (Life Cycle Analysis)

Inzicht in de CO2-uitstoot van 1 kilogram bananen en de bijdrage van iedere schakel >>

– Voor de plantage is een berekening via SimaPro, LCA-tool, die werkt met een database van Ecoinvent, gemaakt. Ecoinvent in wereldwijd de leverancier van up-to-date emissiedata t.b.v. LCA berekeningen.
– Voor de verpakking is uitgegaan van een LCA studie, die Fyffes, de bananenimporteur heeft laten doen door het LCA centrum.
– Voor het transport van de plantage naar de Turbo haven (gemiddeld 40 km) is uitgegaan van een lona truck. Voor het transport van de overslag naar het containerschip over het kanaal (10 km), is uitgegaan van goederentransport over het water (binnenvaart).
– Voor het zeetransport van de kust bij Turbo naar de haven in Antwerpen, met een Maersk containerschip (type Reefer, gekoelde containers) is de methode van Clean Cargo group en data en emissiefactoren van Maersk aangehouden. Deze zijn door Lloyd’s geverifieerd.
– De CO2-uitstoot per kilo bananen van het kantoor van Fyffes is verwaarloosbaar.
– De CO2-uitstoot van de rijperij is gebaseerd op de aangeleverde data door Banafood met betrekking tot het energieverbruik.
– Transport van de haven in Antwerpen naar de rijperij (150 km) en naar het vers distributiecentrum in Nederland (160 km), gebeurt met een Euro 6 cooling truck.
– De CO2-voetafdruk van het vers distributiecentrum van Hollander per kilo bananen is bijna 0. Dit is gebaseerd op de energie verbruiksdata door Hollander.
– Voor het transport (met een Euro 6 cooling truck) van het vers distributiecentrum naar de PLUS supermarkten is een gemiddelde van 185 km meegenomen.

INTERNE REDUCTIE

Reductie in de bananenketen kan door het optimaliseren van de teelt, efficiënter transport, energiebesparing in de faciliteiten van de rijper of verbeteren van de verpakkingsmaterialen. Voor wat betreft de plantages zal er onderzocht gaan worden of er reductiemaatregelen mogelijk en haalbaar zijn. PLUS werkt actief aan haar CO2-voetafdruk, door o.a. investeringen in energiezuinige maatregelen en compensatie. Dat maakt alle PLUS supermarkten klimaatneutraal En nu ook voor bananen om inzicht te krijgen in de uitstoot uit de keten en dit te gebruiken om samen met leverancier Fyffes reductiedoelstellingen en maatregelen in de hele keten te gaan vast stellen. In de volgende audit wordt dit onderdeel reductie opnieuw bekeken en zal er zoals de standaard Klimaatneutraal Gegarandeerd vereist een plan moeten liggen met doelen en maatregelen en als er inzake reductie belemmeringen zijn zal dit verklaard moeten worden. PLUS en Fyffes hebben een lijst met mogelijke reductiemaatregelen voor de verschillende schakels in de keten.

EXTERNE REDUCTIE

De voor onverpakte Fairtrade PLUS bananen berekende voetafdrukken wordt gecompenseerd met een Gold Standard klimaatcompensatieproject (hernieuwbare energie). Het is de bedoeling dat compensatie door reductie in de keten (insetting) afgebouwd wordt tot 0.

COMMUNICATIE

Op de onverpakte Fairtrade PLUS bananen zit een sticker met het Klimaatneutraal Gegarandeerd logo. Daarnaast communiceert PLUS actief over deze klimaatneutrale bananen en draagt zo bij aan een groter bewustzijn met betrekking tot het klimaat bij haar klanten.

Betreft: 2019/024/P geldig tot 30-6/2020