Plus vindt het belangrijk hun klanten eenvoudig een duurzamere keuze te bieden. Sinds het voorjaar van 2017, zijn er daarom diverse Klimaatneutraal Gegarandeerde theeproducten opgenomen.
Meer achtergrondinformatie over PLUS, klik hier >>

Certificering Klimaatneutraal Gegarandeerd

De klimaatimpact van de PLUS theeproducten voor is in kaart gebracht door middel van een ketenanalyse, een zogenaamde CO2-voetafdruk of Life Cycle Analysis (LCA). Vervolgens is gekeken waar men de klimaatimpact kan verminderen en tot slot wordt de resterende klimaatimpact gecompenseerd. Hieronder volgt een samenvatting van het certificeringsrapport:

GRENZEN

De thee voor het huismerk van PLUS wordt geproduceerd door Bogawantalawa Tea Estates PLC, in Sri Lanka. In de Golden Valley van Sri Lanka groeien de theeplanten, waar de blaadjes na het plukken en de bewerking ter plaatse worden verpakt en gereed gemaakt voor transport naar Nederland. Bogawantalawa heeft een zeer uitgebreid duurzaamheidsbeleid en heeft veel initiatieven ontwikkeld om mens en milieu te sparen. Voor de Klimaatneutraal Gegarandeerd certificering kijken we alleen naar het energie- en brandstofverbruik in de keten. Voor het bepalen van het energieverbruik per pakje thee nemen we de volgende stappen mee:

1. De theeteelt op de plantage.
2. Het plukken en verwerken van de theebladeren.
3. Het transport naar de verpakkingsinstallatie.
4. Her verpakken van de producten.
5. Het transport van de verpakte thee naar de distributiecentra van Superunie.
6. Het transport in Nederland naar de winkels.

Omdat het gaat om een klimaatneutraal consumentenproduct wordt de gehele keten van plantage naar winkel meegenomen. Uitgesloten wordt de ‘Land Use’ change in de Sri Lanka en de verbruikers- en afvalfase.

SCOPE

In de productieketen voor de verpakte thee worden de verschillende bronnen van broeikasgassen ingedeeld in zgn. scopes: Er wordt onderscheid gemaakt tussen directe emissies (scope 1) en indirecte emissies (scope 2) door de import van energie, zoals bijvoorbeeld elektriciteit. Van de andere indirecte emissies in de keten (scope 3) nemen we de emissies mee voor het produceren van kunstmest, pesticiden en papier, en alle transportemissies op zee, in Sri Lanka en in Nederland.

CO2-VOETAFDRUK (Life Cycle Analysis)

Voor de CO2-voetafdruk berekening, in geval van producten ook wel een Life Cycle Analyse (LCA) genoemd, zijn alle data van de Bogawantalawa plantages verzameld volgend standaard PAS 2050. Bogawantalawa verpakt meer thee dan dat ze produceert, voor extra ingekochte thee wordt een een gemodelleerde berekening aangehouden. Zo is voor elk van de theeproducten precies uitgerekend wat de CO2-uitstoot is per pakje thee.

INTERNE REDUCTIE

Bogawantalawa Tea Estates is al een aantal jaren bezig met het verlagen van haar CO2-voetafdruk. Dat doet ze door:

– Inzetten van een heldere strategie naar klimaatneutraliteit.
– Gebruik te maken van duurzame energie (eigen zonnepanelen en waterkrachtcentrale).
– Verbeteren van energie-efficiency van de verpakkingsfabriek.
– Meer en meer organische mest te gebruiken (in plaats van kunstmest).
– Inzetten van ‘Agroforestry’, een ecologische wijze van landbouw, waarbij er. naast het telen van thee, bomen geplant en beheerd worden.
– Trainingsprogramma’s voor werknemers.
– Optimaliseren van verpakkingsmaterialen.

EXTERNE REDUCTIE

De klimaatimpact van de PLUS theeproducten wordt gecompenseerd met een windenergieproject in Sri Lanka.

COMMUNICATIE

Op de theeproducten van PLUS staat het Klimaatneutraal Gegarandeerd logo met een verwijzing naar deze website. Daarnaast zal in gemeenschappelijke uitingen (Boodschappen) en uitingen per supermarktketen bekendheid gegeven worden aan het feit dat de PLUS huismerk theeproducten nu Klimaatneutraal Gegarandeerd zijn.

Betreft: certificering 2018 = 2018/024/P