Quick en Climate Neutral Group hebben in co-creatie klimaatneutraal gegarandeerde sneakers ontwikkeld en geproduceerd. Quick produceert sportkleding en -schoenen, en heeft door slimme keuzes in materiaalgebruik sneakers ontworpen met een lage CO2-voetafdruk. Climate Neutral Group heeft, in het kader van haar 15-jarig jubileum, Quick aangezet en begeleid in deze zoektocht, die tot en met de eerste productie-batch een half jaar heeft geduurd. Het resultaat is een schoen met een voetafdruk die 64% lager is dan die van een vergelijkbare sneaker van een andere producent.

Certificering Klimaatneutraal Gegarandeerd

De klimaatimpact van de Quick sneakers is in kaart gebracht door middel van een ketenanalyse, een CO2-voetafdruk of Life Cycle Analysis (LCA). Vervolgens is gekeken waar men de klimaatimpact kan verminderen en tot slot wordt de resterende klimaatimpact gecompenseerd. Hieronder volgt een samenvatting van het certificeringsrapport:

GRENZEN

De CO2-voetafdruk van de Quick, zogenoemde Leave No Footprint (LNF) sneakers omvat alle energieverbruik van de productie van de materialen, tot en met het product in de doos verkocht wordt aan de eindgebruiker. In de gebruikersfase van de schoenen wordt geen energie gebruikt, de afvalfase levert in Nederland een geringe verlaging van de CO2-voetafdruk op als de schoen verbrand wordt in een afvalverwerkingsoven. Deze bijdrage wordt verwaarloosd. Er is dus sprake van een Cradle to Cashier voetafdruk.

SCOPE

De CO2-voetafdruk van de Quick LNF schoen kent geen scope 1 emissies omdat Quick de productie heeft uitbesteed. Wel wordt het elektriciteitsverbruik van de assemblage-fabriek (scope 2) en de productie van alle grondstoffen (scope 3) meegenomen, alsmede de schoenendoos en het transport naar Nederland.

CO2-VOETAFDRUK (Life Cycle Analysis)

De voetafdruk van de Quick LNF sneakers is vastgesteld op 5,1 kg CO2 per paar. De gebruikte conversiefactoren zijn gebaseerd op een gedetailleerde studie naar Asics schoenen.

INTERNE REDUCTIE

De CO2 voetafdruk is, ten opzichte van de basecase, verlaagd door gebruik te maken van een gebruikte jeans voor de bovenkant en voor gerecycled rubber voor de zool. Ten opzichte van de veel complexere Asics schoen resulteert dit ontwerp een reductie van 64%. Voor Quick is deze reductie een goede eerste stap, maar willen verder gaan. Door te focussen op de opbouw en zool ban de schoen, waar het grootste deel van het materiaal in zit, is er korte tijd veel resultaat behaald. Er kan meer reductie gerealiseerd worden door nu ook stappen te nemen op de andere materialen, de striping, de voering, verborgen versteviging en de veters. Quick is vastberaden om hiermee aan de slag te gaan.

EXTERNE REDUCTIE

De restuitstoot, 5,1 kg CO2 per paar schoenen is gecompenseerd met carbon credits van het project Biogas in Tanzania.

COMMUNICATIE

De LNF sneakers zijn geproduceerd als eenmalige jubileum uitgave. De communicatie erom heen is gericht op het jubileum: er is een persbericht gepubliceerd met een samenvatting van dit verificatierapport.

Zowel op de doos waarin de sneakers verpakt zijn als de schoen zelf is het logo Klimaatneutraal gegarandeerd duidelijk zichtbaar. Quick zal bekendheid geven aan de klimaatneutrale schoen en het proces d.m.v. een persbericht. Op de website van Quick waar de gepersonaliseerde schoenen van afgedragen spijkerbroek besteld kunnen gaan worden staat naast het logo ook een link naar www.klimaatneutralgegrandeerd.nl. Quick communiceert actief naar de retailers over deze sneakers en probeert daarmee de bekendheid van deze sneakers te vergroten en vooral het bewustzijn bij de consument dat het belangrijk is verantwoordelijker te beslissen over hetgeen je aanschaft.
Meer informatie over de Quick sneakers op de website van Quick >>

Betreft: certificeringsrapport nr. 2017/012/P