Saltus Beheer B.V. is een rentmeesterskantoor dat opereert in Nederland in het Randstedelijk en landelijk gebied. Voor een uiteenlopende groep opdrachtgevers verzorgen de rentmeesters van Saltus Beheer het beheer van gronden en gebouwen. Tevens is Saltus Beheer een gedegen en kundige partij die haar opdrachtgevers begeleidt bij aankoop -en verkoopbemiddeling en taxaties verzorgt van landelijk vastgoed. Saltus Beheer is een jong en innovatief kantoor dat inspeelt op de laatste ontwikkelingen in de markt en daar hoort duurzaam ondernemen bij!

Saltus Beheer en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Saltus Beheer heeft er in 2018 voor gekozen om klimaatneutraliteit na te streven. Dit hoort logisch ook bij rentmeesterschap. Met zorg omgaan met wat ons gegeven is.
Met Klimaatneutraal Gegarandeerd committeert Saltus Beheer zich om verbeterplannen uit te voeren m.b.t. het reduceren van de klimaatimpact tot 0. De route naar klimaatneutraliteit, die zij hebben afgelegd, is formeel getoetst.

Certificering Klimaatneutraal Gegarandeerd

GRENZEN

De claim Klimaatneutrale organisatie wordt gevraagd voor de vestiging van Saltus Beheer in Zwolle.

SCOPE

Saltus Beheer heeft in haar CO2-voetafdruk alle relevante scope 1, 2 en 3 emissies meegenomen.

CO2-VOETAFDRUK

De CO2-voetafdruk van Saltus Beheer is berekend met de emissiefactoren uit 2017 van Climate Neutral Group.

INTERNE REDUCTIE

Omdat de voetafdruk van Saltus Beheer voornamelijk van hun autogebruik bestaat (91%), zijn er gegronde redenen om een stevige focus te leggen op alles wat te maken heeft met mobiliteit. Saltus Beheer zou de volgende maatregelen kunnen proberen:

– Bonus/malusregeling voor leaserijders
– Stimuleren milieuvriendelijk rijgedrag: monitoren verbruik
– Stimulering gebruik Openbaar Vervoer
– Stimulering ander vervoer: Fietsen, E-fietsen en E-scooters
– Stimuleren minder vervoer: vergaderen via de video

EXTERNE REDUCTIE

Saltus Beheer compenseert haar gehele CO2-voetafdruk over het jaar 2017 met Verified Carbon Standard credits.

COMMUNICATIE

Op haar website communiceert Saltus Beheer B.V. nog niet over haar MVO beleid. Wij adviseren om een subkopje ‘MVO beleid’ op te nemen, waarin klimaat expliciet wordt benoemd en haar ambitie om de klimaatimpact te verminderen. Het logo Klimaatneutraal Gegarandeerd is afgegeven met de afspraak dat dit in orde gemaakt wordt.

Rapportnr.: 2018/016/O