Saltus Beheer B.V. is een rentmeesterskantoor dat opereert in Nederland in het Randstedelijk en landelijk gebied. Voor een uiteenlopende groep opdrachtgevers verzorgen de rentmeesters van Saltus Beheer het beheer van gronden en gebouwen. Tevens is Saltus Beheer een gedegen en kundige partij die haar opdrachtgevers begeleidt bij aankoop -en verkoopbemiddeling en taxaties verzorgt van landelijk vastgoed. Saltus Beheer is een jong en innovatief kantoor dat inspeelt op de laatste ontwikkelingen in de markt en daar hoort duurzaam ondernemen bij!

Saltus Beheer en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Saltus Beheer is een klimaatneutrale organisatie. Dit hoort logisch ook bij rentmeesterschap. Met zorg omgaan met wat ons gegeven is.
Met Klimaatneutraal Gegarandeerd committeert Saltus Beheer zich om verbeterplannen uit te voeren m.b.t. het reduceren van de klimaatimpact tot 0. De route naar klimaatneutraliteit, die zij hebben afgelegd, is formeel getoetst.

Certificering Klimaatneutraal Gegarandeerd

GRENZEN

De claim Klimaatneutrale organisatie wordt gevraagd voor de vestiging van Saltus Beheer in Zwolle.

SCOPE

Saltus Beheer heeft in haar CO2-voetafdruk alle relevante scope 1, 2 en 3 emissies meegenomen.

CO2-VOETAFDRUK

De CO2-voetafdruk van Saltus Beheer is berekend met de emissiefactoren uit 2017 van Climate Neutral Group.

INTERNE REDUCTIE

In 2018 heeft Saltus Beheer B.V. een 13% reductie gehaald t.o.v. het voetafdruk van 2017. Dit komt door een reductie op zakelijk auto’s (8%) en sterke reductie van woon-werk verkeer (23%).
Wij raadden Saltus Beheer B.V. aan om verder te gaan met meer stappen te zetten op het gebied van CO2-reductie door mobiliteit, aangezien de voetafdruk van Saltus voor 88% uit autogebruik bestaat, denk aan:
– Bonus/malusregeling voor leaserijders
– Stimuleren milieuvriendelijk rijgedrag: monitoren verbruik
– Stimulering gebruik Openbaar Vervoer
– Stimulering ander vervoer: Fietsen, E-fietsen en E-scooters
– Stimuleren minder vervoer: vergaderen via de video

EXTERNE REDUCTIE

Saltus Beheer compenseert haar gehele CO2-voetafdruk over het jaar 2018 met Verified Carbon Standard credits.

COMMUNICATIE

Op haar website communiceert Saltus Beheer B.V. over haar MVO beleid en heeft de logo van CNG op hun website geplaatst. We vragen Saltus Beheer B.V. om ook de samenvatting van dit rapport op de website te plaatsen conform de aangepaste voorwaarden van klimaatneutraal gegarandeerd.

Rapportnr.: KNG/2019/023/O, geldig tot 30/06/2020