Scholma Print & Media is een modern grafimediabedrijf. Scholma verdiept zich in de behoefte van haar klanten en komt met praktische oplossingen die ontzorgen. Mensen en vakkennis maken nog steeds het verschil, hoe modern de machines en werkmethoden ook zijn. Innovatie is een voortdurend proces en komt mede tot stand door samenwerking met specialistische bedrijven.

Duurzame ambitie
Scholma groep is sinds 2004 een klimaatneutrale organisatie. De milieuambitie blijft onveranderd: Scholma Druk kiest nadrukkelijk voor duurzaam ondernemen, met oog voor Mens, Milieu en Maatschappij. Ze heeft een lijst met activiteiten opgesteld die passen binnen een People – Planet – Profit aanpak.

Meer achtergrondinformatie over Scholma Groep, klik hier >>

Certificering Klimaatneutraal Gegarandeerd

GRENZEN

Er zijn in de afgelopen jaar geen wijzigingen opgetreden in de organisatie van Scholma Groep die de grenzen beïnvloeden. Scholma Groep bestaat uit Scholma Print & Media, Connect Printmedia en Profiel Uitgeverij. Alle medewerkers van Scholma Groep zijn meegenomen in de CO2-voetafdruk en houden één kantoor in Bedum. Momenteel speelt er een overname, waarbij de nieuwe aandeelhouders de liquide positie van het bedrijf willen versterken en de ingeslagen koers willen voortzetten en daar hoort Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij.

SCOPE

Scholma groep heeft in haar CO2-voetafdruk alle relevante scope 1, 2 en 3 emissies meegenomen.

CO2-VOETAFDRUK (Life Cycle Analysis)

De CO2-voetafdruk van Scholma Groep is berekend met de CO2Management tool met de laatste emissiefactoren, die Climate Neutral Group hanteert en gebaseerd is op de Lijst Nationale Emissiefactoren. Het grootste gedeelte van de voetafdruk van Scholma groep wordt veroorzaakt door transport.

INTERNE REDUCTIE

Scholma Groep is continue bezig met het reduceren van haar energieverbruik vanuit duurzaamheidsoverwegingen, maar ook aangezien dit een grote kostenpost betreft. De belangrijkste maatregelen zijn vervanging van de (oude) drukpersen. In 2016 is een nieuwe drukpers in gebruik genomen, waardoor het elektriciteitsverbruik significant is gedaald. Dit moet echter wel financieel haalbaar zijn. Ook wordt er in de planning rekening gehouden met het zo min mogelijk aan- en uitzetten van de drukpersen.
Scholma Groep gaat ook de verlichting in haar kantoor vervangen voor LED-verlichting. De energiebesparing valt echter in het niet bij het energieverbruik vanuit de productie.
Hiernaast is men actief bezig met alcoholreductie (maximaal 3% alcohol in vochtwater), afval- en papierscheiding, oplosmiddelen (alleen klasse 3) en offsetplaten zonder ontwikkelaar en fixeer. Duurzaamheid is verankerd door de hele Scholma Groep.

EXTERNE REDUCTIE

Scholma Groep koopt haar elektriciteit groen in met Hollandse Wind certificaten. Scholma Groep heeft al haar restuitstoot gecompenseerd middels Gold Standard credits vanuit het Cookstoves Kenia project.

COMMUNICATIE

Op de website wordt gecommuniceerd over de aanpak People – Planet – Profit. Het KNG logo wordt gecommuniceerd en het achterliggende klimaatproject is doorklikbaar.

Betreft: certificering 2017