Sivomatic is specialist in kattenbakvulling. Met productielocaties in Nederland, Oostenrijk en Turkije is Sivomatic één van de grootste aanbieders op de Europese markt. Ze leveren producten onder private label en onder Sivomatic merk. Sivomatic onderscheidt zich door een consequente kwaliteitsfocus en is marktleider in het topsegment.

Duurzame ambitie

Sivomatic heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan en onderscheid zich door betere kwaliteit en lagere klimaatimpact. Sivomatic maakt kattenbakvulling voor veel verschillende huismerken, bij haar klanten is geen tot weinig belangstelling naar CO₂-neutrale producten. Sivomatic is intrinsiek gemotiveerd de meest klimaatvriendelijke producent in haar segment te zijn.

De productielocaties in Moerdijk en Oostenrijk zijn CO₂ neutraal en gecertificeerd door Climate Neutral Group. Vanaf 1 januari 2015 biedt Sivomatic zelfs de mogelijkheid hygiënisch witte bentoniet als CO₂-neutrale kattenbakvulling te leveren!

Certificering Klimaatneutraal Gegarandeerd

GRENZEN

Voor het bepalen van de voetafdruk van het product bentoniet is een complete LCA gemaakt door Sivomatic. Hierin is het complete productieproces vna mijnbouw tot afvalfase bij de klant meegenomen. Dit gaat om producten gebaseerd op Turks bentoniet.

SCOPE

Voor de bepaling van de LCA van de Klimaatneutrale producten worden de scope 1, 2 en 3 emissies worden meegenomen. Omdat de productie van bentoniet geheel in eigen hand is, beschikt Sivomatic over werkelijke gemeten data voor de hele productie keten. De scope omvat het brandstofverbruik, elektraverbruik, transport, de verpakkingen, en de afvalfase.

CO2-VOETAFDRUK
De CO₂ voetafdruk van bentoniet is berekend met een goedgekeurde LCA uit 2013.

INTERNE REDUCTIE

Sivomatic heeft een bedrijf breed kwaliteit- en milieubeleid en werkt planmatig aan het verlagen van haar CO₂-voetafdruk. Hiertoe zijn de volgende initiatieven geïnitieerd waarvan de voortgang binnen het ISO14000 systeem wordt gemonitord.

• Sivomatic onderzoekt de mogelijkheden om het zeetransport zuiniger te maken door een vrachtschip op LNG in te zetten. LNG beschikbaarheid is nog problematisch.
• Sivomatic zet in op de verkoop van 1500 ton klimaatneutraal product in 2017.
• Sivomatic werkt aan de bouw van een windmolen op Moerdijk en/of Turkije. Kosten en vergunningen zijn bottlenecks.
• Sivomatic is actief met papierreductie bezig en werkt aan een papierloos kantoor.

EXTERNE REDUCTIE

Sivomatic compenseert haar restuitstoot met het Mamak biogas-project in Ankara en een windproject in Turkije. Deze projecten zijn beide Gold Standard gecertificeerd.

COMMUNICATIE

Sivomatic gebruikt de certificering en de oplevering van de zonnepanelen als goede gelegenheid om met communicatie over hun duurzaamheidsbeleid te beginnen. Klik hier.

Betreft: certificering 2016