Sivomatic is specialist in kattenbakvulling. Met productielocaties in Nederland, Oostenrijk en Turkije is Sivomatic één van de grootste aanbieders op de Europese markt. Ze leveren producten onder private label en onder Sivomatic merk. Sivomatic onderscheidt zich door een consequente kwaliteitsfocus en is marktleider in het topsegment.

Duurzame ambitie

Sivomatic heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan en onderscheid zich door betere kwaliteit en lagere klimaatimpact. Sivomatic maakt kattenbakvulling voor veel verschillende huismerken, bij haar klanten is geen tot weinig belangstelling naar CO₂-neutrale producten. Sivomatic is intrinsiek gemotiveerd de meest klimaatvriendelijke producent in haar segment te zijn.

De productielocaties in Moerdijk en Oostenrijk zijn CO₂ neutraal en gecertificeerd door Climate Neutral Group. Vanaf 1 januari 2015 biedt Sivomatic zelfs de mogelijkheid hygiënisch witte bentoniet als CO₂-neutrale kattenbakvulling te leveren!

Certificering Klimaatneutraal Gegarandeerd

GRENZEN

De Sivomatic organisatie bestaat uit een productielocatie in Turkije, een productieorganisatie in Oostenrijk en een hoofdkantoor en productielocatie in Moerdijk. De claim Klimaatneutraliteit geldt voor de locaties in Nederland en Oostenrijk.

SCOPE

Alle scope 1, 2 en 3 emissies worden meegenomen. Met uitzondering van transport vanwege het feit dat deze wordt uitbesteed.

CO2-VOETAFDRUK

De CO₂ voetafdruk van Sivomatic BV is berekend met de Stimular Milieubarometer met gebruikmaking van de conversiefactoren van SKAO 2014. De data zijn geverifieerd tijdens het verificatiebezoek in november 2018.

INTERNE REDUCTIE

Sivomatic heeft een bedrijf breed kwaliteit- en milieubeleid en werkt planmatig aan het verlagen van haar CO₂-voetafdruk. Hiertoe zijn de volgende initiatieven geïnitieerd waarvan de voortgang binnen het ISO14000 systeem wordt gemonitord.

• ISO14001 certificering: Sivomatic BV is in 2013 gecertificeerd.
• Sivomatic heeft in 2017 een deel van het bentoniet gedroogd met de zon, om gas verbruik te
verminderen.
• Sivomatic werkt nog steeds, aan de bouw van een windmolen vlak bij Moerdijk langs de A16,
om samen met andere bedrijven te participeren. Er zijn ook windmolens gebouwd in Turkije. Er
is onderzoek gedaan naar installatie van mini-windmolens op het industrieterrein van Moerdijk.
Kosten en vergunningen blijven bottlenecks.
• Sivomatic onderzoekt de mogelijkheden om het zeetransport zuiniger te maken door een
vrachtschip op CNG in te zetten. Dit heeft een reductie potentie van 95% van de uitstoot.
Momenteel werkt Sivomatic om partners te vinden voor het bouwen en opereren van dat
vrachtschip.
• Sivomatic is actief met papierreductie bezig en werkt aan een papierloos kantoor, dit is
zichtbaar aan het dalende papiergebruik.

EXTERNE REDUCTIE

Om klimaatneutraal te worden gebruikt Sivomatic carbon credits die voldoen aan de Gold Standard. Ze
participeert in het Mamak biogas-project in Ankara en een windproject in Turkije.

COMMUNICATIE

Sivomatic communiceert helder over haar ambities en resultaten, zowel op haar productielocatie in
Moerdijk als op haar website. Klik hier.

Betreft: certificering 2016