Sivomatic is specialist in kattenbakvulling. Met productielocaties in Nederland, Oostenrijk en Turkije is Sivomatic één van de grootste aanbieders op de Europese markt. Ze leveren producten onder private label en onder Sivomatic merk. Sivomatic onderscheidt zich door een consequente kwaliteitsfocus en is marktleider in het topsegment.

Duurzame ambitie

Sivomatic heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan en onderscheid zich door betere kwaliteit en lagere klimaatimpact. Sivomatic maakt kattenbakvulling voor veel verschillende huismerken, bij haar klanten is geen tot weinig belangstelling naar CO₂-neutrale producten. Sivomatic is intrinsiek gemotiveerd de meest klimaatvriendelijke producent in haar segment te zijn.

De productielocaties in Moerdijk en Oostenrijk zijn CO₂ neutraal en gecertificeerd door Climate Neutral Group. Vanaf 1 januari 2015 biedt Sivomatic zelfs de mogelijkheid hygiënisch witte bentoniet als CO₂-neutrale kattenbakvulling te leveren!

Certificering Klimaatneutraal Gegarandeerd

GRENZEN

De Sivomatic organisatie bestaat uit een productielocatie in Turkije, een productieorganisatie in Oostenrijk en een hoofdkantoor en productielocatie in Moerdijk. De claim Klimaatneutraliteit geldt voor de locaties in Nederland en Oostenrijk.

SCOPE

Alle scope 1, 2 en 3 emissies worden meegenomen. Met uitzondering van transport vanwege het feit dat deze wordt uitbesteed.

CO2-VOETAFDRUK

De CO2 voetafdruk van Sivomatic BV is berekend met de Stimular Milieubarometer met gebruikmaking van de conversiefactoren van SKAO 2014.

INTERNE REDUCTIE

Sivomatic heeft een bedrijf breed kwaliteit- en milieubeleid en werkt planmatig aan het verlagen van haar CO₂-voetafdruk. Hiertoe zijn de volgende initiatieven geïnitieerd waarvan de voortgang binnen het ISO14000 systeem wordt gemonitord.

• ISO14001 certificering: Sivomatic BV is in 2013 gecertificeerd.
• Groene stroom productie: Het dak van het magazijn is in 2013 bedekt met zonnepanelen, genoeg om in 25-30 % van de elektriciteitsbehoefte van het bedrijf te voorzien.
• Energiebesparing op kantoor in Moerdijk tijdens renovatie. Door extra aandacht bij de renovatie van het kantoor is door LED verlichting, betere isolatie en ventilatie, significant energie bespaard.
• Een actief afvalreductie- en scheidingsbeleid in Moerdijk.
• Actief in reduceren van papier en werkt aan een “papierloos” kantoor.
• Sivomatic heeft de voetafdrukken van de verschillende soorten producten in kaart gebracht en probeert actief het aandeel bentoniet te vergroten met 5% in 2014/2015. Dit product wordt sinds begin 2015 klimaatneutraal aangeboden. Bovendien wordt geprobeerd de LCA van dit product verder te verlagen door het product in de buitenlucht door de zon te laten drogen.
• Het actief stimuleren van het gebruik van elektrisch vervoer door een oplaadpunt op haar terrein in Moerdijk te installeren.
• Bovendien onderzoekt Sivomatic de mogelijkheden om het zeetransport zuiniger te maken door een vrachtschip op LNG in te zetten.

EXTERNE REDUCTIE

Sivomatic compenseert haar restuitstoot met het Mamak biogas-project in Ankara in Turkije.

COMMUNICATIE

Sivomatic gebruikt de certificering en de oplevering van de zonnepanelen als goede gelegenheid om met communicatie over hun duurzaamheidsbeleid te beginnen. Klik hier.

Betreft: certificering 2016