SMG Groep verzorgt al ruim 60 jaar druk- en printwerk, de opslag en distributie voor grote en kleine organisaties. Als specialist biedt ze totaaloplossingen in crossmedia.

SMG Duurzaam

De SMG Groep streeft continue naar verbetering van de invloed van haar bedrijfsactiviteiten, zowel op het gebied van milieu als op het sociale vlak. De activiteiten van de SMG Groep laten zich goed omschrijven in de zogenaamde: Milieu, Mens en Maatschappij. Op alle M’s beschikt de SMG Groep over diverse certificaten.

Klimaatambitie

De SMG Groep spant zich in om op diverse onderdelen op het gebied van duurzaamheid en beschikt over de volgende certificaten: FSC®, ISO 14001, ISO 9001en ISO 12647-2. Hiermee bent u niet alleen verzekerd van een uitstekende kwaliteit drukwerk.

Hoewel het klimaatbeleid van de SMG Groep  onderdeel is van de ISO14001 certificering, ziet ze Klimaatneutraal Gegarandeerd als een waardevolle toevoeging met name richting relaties, om die de mogelijkheid te bieden en te stimuleren duurzame keuzes te maken. SMG Groep weet als geen ander hoe de CO2-uitstoot drukwerk kan verschillen en het voor bedrijven zelf  lastig is om papier en drukwerk correct mee te nemen in de berekening van hun voetafdruk.

Certificering Klimaatneutraal Gegarandeerd

Climate Neutral Group heeft SMG Groep gecontroleerd en de CO2-uitstoot berekend tijdens de productie van het drukwerk. Het label ´Klimaatneutraal Gegarandeerd Product´ mag op de producten van SMG Groep worden gebruikt. Door het gebruik van dit logo is het duidelijk zichtbaar dat het drukwerk CO2-neutraal is geproduceerd.

“Klimaat Neutraal Gegarandeerd biedt u de mogelijkheid opdrachten CO2-neutraal door ons te laten produceren”

Bekijk de Klimaatbrochure voor een uitgebreide motivatie.

GRENZEN 

De CO2-uitstoot van de producten, die SMG groep levert met het logo Klimaatneutraal Gegarandeerd, wordt bepaald door een softwareprogramma dat special is ontwikkeld om de CO2-voetafdrukken van drukwerk nauwkeurig te kunnen berekenen. De software is  gebaseerd op de enige internationale norm voor de berekening van de CO2-voetafdruk voor de grafische sector, opgesteld door de Europese overkoepelende sectorfederatie Intergraf.

Op order niveau wordt de CO2-voetafdruk berekend: per order de gebruikte grondstoffen (papier, inkt, lijm, verpakkingsmateriaal) en naar ratio een deel van de CO2-voetafdruk van de SMG groep als onderneming wordt meegenomen.  Deze omvat de uitstoot van de  SMG groep als geheel, dus inclusief de drukkerij, het kantoor, opslag, het woon-werkverkeer van de medewerker en de zakelijke mobiliteit en transport.

SCOPE

Emissies van het complete product ( LCA) met de GaBi4 database van PE international, conform ISO 14040 en ISO 14064. Alle scope 1 en 2 emissies meeneemt en de significante scope 3 emissies.

CO2-VOETAFDRUK

De voetafdrukberekeningen worden per order uitgevoerd in de genoemde software  die ruim voldoet aan gestelde eisen (GHG Protocol). Aangezien de software is gebaseerd is Europese norm wijkt de berekening iets af van een berekening naar Nederlandse normen, maar deze valt hoger uit en is derhalve akkoord.

INTERNE REDUCTIE

SMG groep is actief bezig met energiebesparing en reductie van haar klimaatimpact. Heeft in de afgelopen jaren al flink wat maatregelen doorgevoerd maar is continu bezig om haar klimaatimpact verder te verlagen te verlagen.
Maatregelen:

– Reductie van minimaal 10% van materiaal gebruik.
– Er is geïnvesteerd om het gebruik van chemicaliën met 50% te verminderen.
– Vervanging van stoommachines om het energie gebruik verder te reduceren.
– Overstappen naar led verlichting in de drukkerij en in de snijmachine ruimtes.
– Inschiet van afval is terug gedrongen, met 20% reductie als resultaat.
– Verbetering van het scheiden van afval.

EXTERNE REDUCTIE 

Als een relatie een order ‘Klimaatneutraal Gegarandeerd’ afneemt dan wordt de CO2-voetafdruk van die order gecompenseerd met Gold Standard credits van Cookstoves in Kenia.

COMMUNICATIE 

SMG Groep communiceert actief via hun website en folder over Klimaatneutraal Gegarandeerd drukwerk. Op beurzen en tijden klantgesprekken wordt actief aandacht besteed aan de mogelijkheid om klimaatneutraal drukwerk. Daarnaast is het onderdeel van het duurzaamheidverslag van SMG Groep. De klant wordt gemotiveerd om duurzame keuzes te maken m.b.t. papier. Het logo Klimaatneutraal Gegarandeerd product kan, indien van toepassing op de order en gewenst door de afnemer, worden afgedrukt in het klimaatneutrale drukwerk.

Betreft: hercertificering 2018