Van Herk Makelaardij is een full-service makelaar met ruim 40 jaar ervaring en levert diensten op het gebied van wonen, excellent onroerend goed, bedrijfsonroerend goed, agrarisch onroerend goed, verhuur en nieuwbouw.
Van Herk Makelaardij valt samen met Schönberger & Van Herk Makelaardij en Van der Giessen & Van Herk Makelaardij onder de holding Schep Makelaardij West B.V. Zij hebben een overeenkomst tot bedrijfsbrede samenwerking getekend. Dit houdt in dat er een gezamenlijke afstemming is op het gebied van organisatie en marktbenadering. En dat betekent onder meer dat het aanbod is samengevoegd. Schep Makelaardij West B.V. is de holdingnaam met een vestiging in Schoonhoven. Schönberger & Van Herk Makelaardij is gevestigd in Rotterdam. Van der Giessen & Van Herk Makelaardij is gevestigd in Ridderkerk. De vier kantoren voor Van Herk Makelaardij bevinden zich strategisch verspreid in Gouda, Zoetermeer, Krimpen a/d IJssel en Capelle a/d IJssel.

Van Herk Makelaardij en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Van Herk Makelaardij wil zich blijven onderscheiden in de vastgoedmarkt op het gebied van sociaal netwerken en maatschappelijk verantwoord ondernemen. In 2017 is ervoor gekozen om klimaatneutraliteit na te streven.
Met Klimaatneutraal Gegarandeerd committeert Van Herk Makelaardij zich om verbeterplannen uit te voeren die leiden tot de verwezenlijking van haar MVO doelstellingen, specifiek betreft het reduceren van de klimaatimpact tot 0. De route naar klimaatneutraliteit, die zij hebben afgelegd, is formeel getoetst.

Certificering Klimaatneutraal Gegarandeerd

GRENZEN

De claim Klimaatneutrale organisatie wordt gevraagd voor Schep Makelaardij West B.V. met in totaal zeven vestigingen in Gouda, Zoetermeer, Krimpen a/d IJssel, Capelle a/d IJssel, Schoonhoven, Rotterdam en Ridderkerk.

SCOPE

Van Herk Makelaardij heeft in haar CO2-voetafdruk alle relevante scope 1, 2 en 3 emissies meegenomen.

CO2-VOETAFDRUK

De CO2-voetafdruk van Van Herk Makelaardij is berekend met de emissiefactoren uit 2016 van Climate Neutral Group.

INTERNE REDUCTIE

Van Herk Makelaardij streeft naar paperless werken en stimuleert haar werknemers om een zuinige lease auto’s aan te schaffen of met het openbaar vervoer te reizen. Er zijn nog mogelijkheden op het gebied van energiebesparing, inkoop van duurzame energie en route-optimalisatiesystemen voor de makelaars.

EXTERNE REDUCTIE

Van Herk Makelaardij compenseert haar gehele CO2-voetafdruk 2016 met Verified Carbon Standard credits.

COMMUNICATIE

Van Herk Makelaardij besteed op haar website aandacht aan het MVO beleid en benoemt hierbij ook de standaard klimaat neutraal gegarandeerd.

Betreft: certificering 2018