Van Zelst Automaten is een totaalleverancier voor Werk en Horeca. Al meer dan 35 jaar voorziet Van Zelst bedrijven, horeca, instellingen en verenigingen in heel Nederland van warme dranken, koude dranken, food, non-food, koffie- en vendingautomaten.

Duurzame ambitie

Van Zelst Automaten koopt haar koffie en koffieautomaten in bij de grootste koffie-inkopers ter wereld. Dit zijn o.a. Nescafé en Douwe-Egberts. Zij hebben een grote verantwoordelijkheid om duurzaam te werken. De koffie producten komen voort uit duurzame teelt, fairtrade inkopen bij koffieboeren, duurzame productie, milieuvriendelijke verpakkingen en energiezuinig vervoer. Voor het huismerk koffie ‘Melange d’Or’, koopt de fabrikant van Melange d’Or, de koffiebrander, in opdracht van Van Zelst, grondstoffen in met het Max Havelaar keurmerk.

KETENVERANTWOORDELIJKHEID

In het kader van haar MVO beleid neemt van Zelst haar verantwoordelijkheid om voor haar bedrijfsvoering, maar ook voor haar klanten, het MVO beleid in de keten te toetsen. “Hoewel wij door het grote aantal leveranciers niet ieder product kunnen toetsen zorgen wij ervoor dat onze corebusiness hier wel aan voldoet.” Van de Melange d’Or Futuro Verde koffiebonen in het huismerk assortiment van Van Zelst is als eerste product de CO2-uitstoot in kaart gebracht en gecompenseerd. Zowel de Van Zelst organisatie als het koffieproduct Melange d’Or Futuro Verde voldoen aan de standaard Klimaatneutraal Gegarandeerd.

Certificering Klimaatneutraal Gegarandeerd

GRENZEN

De berekening van CO2-voetafdruk van de Melange d’Or Futuro Verde koffie voor Van Zelst omvat de volgende stappen:

1. De koffieproductie op de plantage.
2. Het plukken en verwerken van de groene bonen.
3. Het transport naar de koffiebrander
4. Het branden, mengen en eventueel malen van de producten.
5. Her verpakken van de producten.
6. Het transport van de koffiebrander naar de klant van Van Zelst.

Omdat het gaat om een klimaatneutraal consumentenproduct wordt de gehele keten van plantage tot aan de klant meegenomen. Uitgesloten wordt de Land Use change in de herkomstlanden, de verbruikers- en afvalfase.

SCOPE

De koffie supply chain is in veel gevallen niet tot de koffieplantage herleidbaar. Vandaar dat de Carbon Footprint berekening gebruik maakt van landgemiddelde waarden. In de berekeningen voor Van Zelst wordt voor de koffie alle scope 1 en 2 emissies en van scope 3 alle die herleidbaar zijn en dat zijn de meeste.

CO2-VOETAFDRUK

Voor de CO2-voetafdruk bepaling, ook wel LCA genoemd, van de koffieproducten, Melange d’Or Furturo Verde, voor Van Zelst koffie wordt gebruik gemaakt van een specifieke tool, ontwikkeld door Ecofys voor de Nederlandse branchevereniging KNVKT. Deze tool is vorig jaar door CNG geevalueerd en geschikt bevonden.

INTERNE REDUCTIE

Reductie in de koffieketen kan door het naar CO2 optimaliseren van de teelt, efficiënter transport, energie besparing in de faciliteiten van de brander of verbeteren van de verpakkingsmaterialen. In een overleg met de KNVKT is afgesproken dat het gebruik van de CO2-voetafdruk tool voor het klimaatneutraal maken van de producten niet mag leiden tot de selectie van koffiesoorten uit gebieden met een lage voetafdruk. De reden hiervoor is dat CO2 slechts 1 van de parameters is waarop de selectie plaatsvindt: selectie erop zou tot verkeerde keuzes kunnen leiden.

EXTERNE REDUCTIE

Om de emissies per verpakking Melange d’Or Futuro Verde te compenseren, draagt Van Zelst bij aan het project Cookstoves in Oeganda. 95 procent van de Oegandese bevolking kookt nog op open vuur. Door het gebruik van efficiënte houtskoolovens is 50 procent minder houtskool nodig om te koken. De kookmethode is bovendien minder schadelijk voor het gezin omdat ze vaak binnenshuis veel rook inademen.

COMMUNICATIE

Op haar website communiceert van Zelst over haar MVO beleid. Op de verpakking van Melange d’Or Futuro Verde koffie staat het Klimaatneutraal Gegarandeerd logo vermeld.

Toetsing: 2018