Weleda is ’s werelds leidende producent van gecertificeerde biologische, organische en antroposofische farmaceutische producten. Haar producten dragen bij aan genezing, welzijn en vitaliteit van klanten. Sinds haar oprichting in 1921 heeft Weleda veel nadruk gelegd op haar sociale, milieu en economische verantwoordelijkheid. Weleda Benelux, onderdeel van het Weleda AG concern, heeft 2 vestigingen in Nederland.

Duurzame ambitie

Bij Weleda is duurzaamheid geen trend maar een van de belangrijkste beleidsprincipes:

“Bij alles wat we ondernemen trachten we de harmonie tussen mens en natuur zoveel mogelijk te bewaken. Daarom gaan we tot het uiterste om het leefmilieu en de biodiversiteit te beschermen en te respecteren (ecologische duurzaamheid), om werknemers, partners en gemeenschappen eerlijk te behandelen en te belonen (sociale duurzaamheid) en om op een ethische manier te werk te gaan bij onze commerciële activiteiten (economische duurzaamheid). Deze drie pijlers vormen de fundamenten van ons beleid en liggen aan de basis van wie we zijn en wat we doen.”

Certificering Klimaatneutraal Gegarandeerd

GRENZEN

De claim Klimaatneutrale organisatie wordt gevraagd voor Weleda Benelux SE, met 2 vestigingen en 80 medewerkers.

SCOPE

Alle scope 1, 2 en 3 emissies zijn meegenomen.

CO2-VOETAFDRUK

Weleda heeft haar CO2-voetafdruk in kaart heeft laten brengen door Climate Neutral Group en is uitgedaagd om blijvend te reduceren op haar klimaatimpact. De CO2-voetafdruk is opgebouwd conform het GHG protocol uit de consumptiedata van het hoofdkantoor en de nevenvestiging. Uit de voetafdruk blijkt dat het grootste deel van de CO2-voetafdruk wordt veroorzaakt door automobiliteit en papierverbruik.

INTERNE REDUCTIE

Weleda heeft geen expliciet klimaatbeleid, maar is wel continu bezig haar CO2-voetafdruk te reduceren. De organisatie heeft een sterke interne motivatie om te werken aan duurzaamheid. In principe wordt het moment van vervanging aangegrepen om een stap te maken:
• Vervanging van TL buizen door TL5 lampen.
• Stimuleren van hergebruik van verpakkingsmaterialen.
• Gebruik van composteerbare materialen in de verpakkingen.
• Continue reductie van printerpapier, selectie van FSC printerpapier met een lage CO2-voetafdruk.

De resterende CO2-uitstoot van Weleda wordt gecompenseerd door te investeren in het Gold Standard project: Biogasproject in Cambodja. Naast de voordelen voor het klimaat draagt het project ook aan bij de ontwikkeling van de lokale bevolking in Cambodja.

COMMUNICATIE

Op haar website communiceert Weleda Benelux SE over haar MVO beleid. Klimaat is hierin nog niet expliciet benoemd. Het verwerven van het KNG logo is een mooie gelegenheid om hier invulling aan te geven.

Betreft: certificering 2016