Zwaan Printmedia is een bevlogen drukkerij. Dagelijks werken 38 medewerkers van het familiebedrijf gepassioneerd aan bijzondere print-en drukwerkproducties en zetten ze zich optimaal in voor het maximale resultaat op een milieuvriendelijke manier. Zwaan Printmedia verzorgt sinds 1974 jaar druk- en printwerk voor een groot aantal klanten. Professioneel, innovatief en betrouwbaar.

Groene ambitie

Zwaan Printmedia ziet verduurzaming van de bedrijfsactiviteiten als een continu proces waar stelselmatig aandacht voor is. Uiteindelijk heeft het bedrijf de ambitie om geheel chemieloos en CO2-neutraal te werken. Daartoe zijn in het recente verleden al een groot aantal relevante stappen genomen.

Zwaan Printmedia is al langere tijd in het bezit van een aantal milieucertificeringen:

ISO 9001: Kwaliteitszorgsysteem sinds 2009
ISO 12647-2 Certified Offset: sinds 2008
ISO14001:2004 ISO Milieu: sinds 2009
FSC: gecertificeerd sinds 2007
PEFC: gecertificeerd sinds 2009

Hoewel het klimaatbeleid onderdeel is van de ISO14001 ziet Zwaan Printmedia Klimaatneutraal gegarandeerd als een waardevolle toevoeging met name richting eindgebruikers.

Certificering Klimaatneutraal Gegarandeerd

Zwaan Printmedia heeft het recht om de volgende logo’s te voeren:
• Klimaatneutraal Product
• Klimaatneutrale Organisatie

GRENZEN

De CO2-voetafdruk van Zwaan Printmedia omvat alle bedrijfsactiviteiten van het bedrijf. Het voormalige zusterbedrijf Gero Publishing is inmiddels daarin opgegaan. Naast de vestiging in Wormerveer zijn er geen andere vestigingen.

SCOPE

Voor de scope indeling van Zwaan Printmedia is de standaardindeling van het GHG protocol als uitgangspunt genomen. Zwaan Printmedia heeft voor de bepaling van de CO2-voetafdruk van de organisatie besloten om alleen scope 1 en 2 emissies mee te nemen.

VOETAFDRUK

De CO2-voetafdruk van Zwaan Printmedia is opgesteld door Q-effect en gevalideerd voor Climate Neutral Group. De uitstoot van 2017 is ten opzichte van 2016 gereduceerd met 19 %.

INTERNE REDUCTIE

Zwaan Printmedia is actief bezig met energiebesparing en reductie van haar klimaatimpact. Zwaan Printmedia heeft een CO2-reductiebeleid en de voortgang hiervan wordt bewaakt in de management review. De CO2-voetafdruk is al enige jaren aan het dalen.

Het afgelopen jaar is voortgang geboekt op:

• Minder auto’s in gebruik
• Vermindering van oplosmiddelen
• Vermindering van IPA
• Verlaging van gebruik IPA per ton papier doorzet
• Verbetering van het gemiddeld label van de lease auto’s
• Vervanging van verlichting door meer efficiënte LED-lampen

EXTERNE REDUCTIE

Zwaan Printmedia kiest ervoor om CO2–voetafdruk van de organisatie en de klimaatneutrale orders te compenseren met Gold Standard CO2–credits van het biogas project in Cambodja.

COMMUNICATIE

De website van Zwaan Printmedia maakt op een mooie manier melding van Klimaatneutraal Gegarandeerd en de reductie inspanningen. Ook zijn zowel de buitendienst als de binnendienst goed geïnformeerd over de mogelijkheden en dragen zij die uit naar de klant.

Betreft: Certificering 2018