• Scholma Groep
  Scholma Group is een modern grafimediabedrijf waarbij certificering op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid onderdeel uit maken van de dagelijkse huishouding. Scholma Group is sinds 2014 een klimaatneutrale organisatie.
  rapport nr.: KNG/2017/014/O
  Lees meer
  "SCHOLMA DRUK KIEST VOOR DUURZAAM ONDERNEMEN MET OOG VOOR MENS, MILIEU EN MAATSCHAPPIJ. KLIMAATNEUTRAAL GEGARANDEERD IS BELANGRIJK VOOR ONZE RELATIES EN STAKEHOLDERS."
  Directie, Scholma GroepOnderneming

  CO2 reductie

  • De CO2-uitstoot jaarlijks berekenen en bijsturen.
  • Vervangen (oude) drukpersen voor verminderen elektriciteitsgebruik
  • Verlichting vervangen voor LED verlichting
  • CO2-compensatie van het restant van de uitstoot via Gold Standard projecten.

 • Polygon Nederland B.V.
  Polygon vindt het haar verantwoordelijkheid om te werken met respect voor mens, milieu en klimaat. Polygon streeft ernaar om haar impact op het milieu en klimaat continu te verminderen, waarbij de focus ligt op water, afval en energie. De schadehersteldiensten met innovatieve technologieën zijn ontwikkeld om een hoog schadeherstelpercentage te realiseren.
  rapport nr.: 2018/011/O
  Lees meer
  "Duurzaamheid is onderdeel van onze intrinsieke motivatie en en daarom hebben wij tal van maatregelen genomen om onze CO2-uitstoot te verminderen."
  Marlies van der Meulen, Algemeen directeurOnderneming

  Reductie

  • Gebouwgebonden maatregelen, zoals bijvoorbeeld het monitoren van het energieverbruik, vervanging verlichting door LED lampen, schakelklokken op apparatuur, verwarmen door 100% recirculatie, centrale inschakeling CV en AC.
  • Installatie van zonnepanelen.
  • Verduurzamen van de mobiliteit door de inzet van lichtere voertuigen, videoconferencing en het verduurzamen wagenpark

 • M-Plastics
  M-Plastics maakt kunststof producten, voor de tuinbouw tot de industrie. De trays hebben een circulaire garantie en ze zijn constant op zoek naar manieren om de producten duurzamer te maken. In 2018 heeft M-Plastics besloten klimaatneutraliteit na te streven via Klimaatneutraal Gegarandeerd. In eerste instantie van haar organisatie en in een later stadium ook voor haar producten.
  rapport nr.: 2018/017/O
  Lees meer
  "WAT WE DOEN, DOEN WE GOED EN MET ZO MIN MOGELIJK KLIMAATIMPACT. WIJ GEBRUIKEN MEER DAN 95% GERECYCLEDE GRONDSTOFFEN EN DE STAP OM KLIMAAT- NEUTRAAL TE ONDERNEMEN WAS NIET MEER DAN LOGISCH."
  Paul Schildmeijer en Willem-Jan Spiele, M-PlasticsOnderneming

  CO2 reductie

  • De CO2-uitstoot jaarlijks berekenen en bijsturen.
  • Invoering van een volledig elektrisch wagenpark.
  • Installatie van zonnepanelen.
  • Vervangen oude machines en installatie LED verlichting.

 • Ecodrukkers
  Ecodrukkers is een grafische producent gespecialiseerd in milieuvriendelijk drukwerk voor bedrijf kritische (marketing)processen. In haar gehele bedrijfsvoering kiest Ecodrukkers voor duurzaamheid. En dat doen zij al jaren!
  rapport nr.: KNG/2018/015/O
  Lees meer
  "Al vanaf de oprichting zit duurzaamheid in ons dna. We heten niet voor niets Ecodrukkers. Wij staan voor het milieu, klimaat en kwaliteit. "
  Petra de Boer, DirecteurOnderneming

  CO2 reductie

  • De CO2-uitstoot jaarlijks berekenen en bijsturen.
  • Inkoop van echte groene stroom
  • Installatie van ledlampen
  • Gebruik van twee elektrische auto’s

 • Saltus beheer
  Saltus Beheer heeft er in 2018 voor gekozen om klimaatneutraliteit na te streven. Dit hoort logisch ook bij rentmeesterschap. Met zorg omgaan met wat ons gegeven is. Met Klimaatneutraal Gegarandeerd committeert Saltus Beheer zich om verbeterplannen uit te voeren m.b.t. het reduceren van de klimaatimpact tot 0. De route naar klimaatneutraliteit, die zij hebben afgelegd, is formeel getoetst.
  rapport nr.: 2019/023/O
  Lees meer
  "Wij vinden het belangrijk dat wij als rentmeesters het beheer van gronden en gebouwen voor onze opdrachtgevers doen met zorg voor het klimaat."
  Ing. Arno Haaijer RT, Directeur / Rentmeester NVR, Saltus BeheerOnderneming

  CO2 reductie

  • De CO2-voetafdruk bestaat voor 88% uit mobiliteit.
  • Saltus Beheer heeft geadviseerde maatregelen deels geïmplementeerd en zo een reductie op zakelijk auto’s (8%) en woon-werk verkeer (23%) bereikt
  • Energie is ‘grijs’; advies om over te stappen op Groene Stroom.

 • Energyprofs
  Energyprofs onderneemt met een gezonde balans tussen people, planet & profit en wil zich blijven onderscheiden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. In 2019 is ervoor gekozen om klimaatneutraliteit na te streven.
  rapport nr.: 2019/018/O
  Lees meer
  "ONZE CORE-BUSINESS IS DUURZAME ENERGIE EN DAN IS HET LOGISCH OM ZELF OOK ONZE VERANTWOORDELIJK- HEID TE NEMEN OP HET THEMA KLIMAAT. "
  Directie, EnergyprofsOnderneming

  CO2 reductie

  • Reductie: ambitie en doelstellingen bepalen
  • De CO2-uitstoot jaarlijks berekenen en bijsturen.
  • Invoering van een volledig elektrisch wagenpark.
  • Stimuleren openbaar vervoer

 • Jaap Koopman Diervoeding (JKD)
  JKD produceert, verpakt en levert diverse hobbydiervoeders van de eigen merken en diverse private labels van retailers. JKD kiest voor Klimaatneutraal Gegarandeerd en is nu een gecertificeerde klimaatneutrale organisatie en start in het najaar van 2019 met een aantal Klimaatneutraal Gegarandeerde producten.
  rapport nr.: 2019/13/O
  Lees meer
  "JUIST DOOR ONZE BUSINESS, DE BESTE VOEDING VOOR DIEREN, HEBBEN WIJ GEKOZEN VOOR DEZE CERTIFICERING, WANT WERKEN AAN EEN BETER KLIMAAT IS GOED VOOR ONZE PLANEET EN DUS OOK DIEREN."
  Marcel Visser, Directeur eigenaarOnderneming

  CO2 reductie

  • Reductie: ambitie en doelstellingen bepalen
  • De CO2-uitstoot jaarlijks berekenen en bijsturen d.m.v. maatregelen
  • Actief stimuleren leveranciers om CO2 te reduceren

 • Terberg Leasing B.V.
  Zorg voor de volgende generatie is altijd al een kernwaarde geweest voor Terberg Leasing B.V . Maar m.b.t. het formuleren van klimaatambities en het realiseren daarvan vindt er bij Terberg nu een versnelling plaats. Resultaat is gestructureerd en vooral ook gemotiveerd werken aan het beperken van haar impact op het klimaat.
  rapport nr.: 2017/007/O
  Lees meer
  "Wij werken hard aan ons plan om onze CO2-uitstoot drastisch terug te brengen. Ik ben trots op het predikaat; dit maakt ons koploper op gebied van duurzaamheid binnen onze branche."
  Rogier van Ewijk, Algemeen DirecteurOnderneming

  De stappen

  • Jaarlijks CO2-voetafdruk bepalen. 
  • Op alle onderdelen vindt ambitieuze reductie plaats.
  • Voortgang op reductie strak monitoren.
  • Transparante communicatie via de websites, actief invulling geven aan het betrekken van medewerkers en stakeholders.

 • Asito
  Durf, inzicht, ondernemerschap en doorzettingsvermogen karakteriseert Asito, een grote facilitaire dienstverlener. Maar niet ten koste van people, planet en profit. Asito voert een zeer actief MVO-beleid. Haar impact op het klimaat beperken is een belangrijk speerpunt. Asito levert daarnaast een belangrijke bijdrage aan het maatschappelijk bewustzijn van alle burgers.
  rapport nr.: 2018/007/O
  Lees meer
  "Wij beschouwen onze CO2-uitstoot als bedrijfsafval, dat voeren we ook netjes af. We creëren zo bewustwording over duurzaamheid bij onze medewerkers & klanten."
  Sander Haas, Manager communicatie/duurzaamheidOnderneming

  Reductie

  • Asito gaat het wagenpark van 2019 verder elektrificeren en stimuleert een gedragsverandering bij de medewerkers door een maandelijkse autoloze dag.
  • De CO₂-voetafdruk bestaat, na het vergroenen van gas en elektriciteit, voor 94% uit mobiliteit.
  • Asito voert een actief beleid op het gebied van duurzaamheid voor mens en milieu.

 • Brabant Water
  Brabant Water wint, zuivert, transporteert en levert drink- en industriewater van hoge kwaliteit vanuit 30 waterproductiebedrijven aan ruim 2,4 miljoen inwoners en bedrijven in Noord-Brabant. Brabant Water is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheden en streeft daarom ook naar duurzame en milieuverantwoorde oplossingen.
  rapport nr.: 2018/006/O
  Lees meer
  "Onze inspanningen hebben effect want onze voetafdruk is in de afgelopen 5 jaar gehalveerd. Klimaatneutraal Gegarandeerd leidt tot extra motivatie voor meer reductie. "
  Henk de Boer, Hoofd financieel-economische zakenOnderneming

  Ambitie 20-20-20

  • Een verbetering van de energie-efficiëntie met 20% t.o.v. 1990.
  • 20% van haar elektriciteit zelf duurzaam opwekken.
  • 20 % reductie in de uitstoot van CO2-equivalenten t.o.v. 1990.

 • Van Herk Makelaardij
  Schep Makelaardij West B.V. wil zich blijven onderscheiden in de vastgoedmarkt op het gebied van sociaal netwerken en maatschappelijk verantwoord ondernemen. In 2017 is ervoor gekozen om klimaatneutraliteit na te streven.
  rapport nr.: 2017/013/O
  Lees meer
  "Wij hebben er bewust voor voor gekozen klimaatneutraliteit na te streven, omdat wij het belangrijk vinden duurzaam te opereren en het restant van onze CO2-uit te compenseren"
  Dick Stofberg, DirecteurOnderneming

  CO2 reductie

  • De CO2-voetafdruk bestaat voor 56% uit mobiliteit.
  • Van Herk Makelaardij is volop in transitie naar een een duurzaam wagenpark.
  • Op gebied van energieverbruik worden reductiemaatregelen in kaart gebracht en zal men overstappen naar Groene Stroom.

 • Sivomatic
  Sivomatic heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan en onderscheid zich door betere kwaliteit en lagere klimaatimpact. Sivomatic maakt kattenbakvulling voor veel verschillende huismerken, bij haar klanten is geen tot weinig belangstelling naar CO₂-neutrale producten. Sivomatic is intrinsiek gemotiveerd de meest klimaatvriendelijke producent in haar segment te zijn.
  rapport nr.: 2018/023/O
  Lees meer
  "De wereld heeft volop mensen met goede ideeën, maar er zijn maar weinig mensen die het ook gaan doen. Ik roep mede-ondernemers op, gewoon doen! "
  Peter Verssevelt, DirecteurOnderneming

  De stappen

  • De CO2-uitstoot jaarlijks berekenen.
  • Tal van interne reductiemaatregelen zijn al genomen en volgende gepland.
  • Bouw windmolens in Turkije.
  • CO2-compensatie van het restant van de uitstoot via een passend Gold Standard project.

 • Van Zelst
  In het kader van ons MVO beleid hebben wij een verantwoordelijkheid om voor onszelf, maar ook voor onze klanten, het MVO beleid in de keten te toetsen. Hoewel wij door het grote aantal leveranciers niet ieder product kunnen toetsen zorgen wij ervoor dat onze corebusiness hier wel aan voldoet.
  rapport nr.: 2019/001/O
  Lees meer
  "Wij komen onze klanten volledig tegemoet door CO2-vrij te ondernemen."
  Maarten van Zelst, DirecteurOnderneming

  Groene ambitie

  • SOCIAAL — Aan al onze activiteiten is een menselijk aspect verbonden.
  • DUURZAAM — Wij hebben een ketenverantwoordelijkheid voor voor onszelf, maar ook voor onze klanten,
  • MILIEUBEWUST — In onze bedrijfsvoering is er veel aandacht voor het milieu aspect van MVO.

 • Weleda
  Om haar groene ambitie in de praktijk te brengen heeft Weleda diverse stappen gezet naar een klimaatneutrale onderneming. Door de de standaard kan Weleda haar bijdrage aan het klimaatprobleem verminderen en de resultaten zichtbaar maken aan belanghebbenden.
  rapport nr.: 2016/025/O
  Lees meer
  "Onze Nederlandse onderneming is Klimaatneutraal Gegarandeerd. Een bewuste keuze. Naar aanleiding van onze CO2-voetafdruk blijven we meer energiebesparende maatregelen treffen. Wordt vervolgd!"
  Richard van der Hoek, Adjunct directeurOnderneming

  Ambitie

  • Ecologische duurzaamheid — het leefmilieu en de biodiversiteit te beschermen en respecteren
  • Sociale duurzaamheid — werknemers, partners en gemeenschappen eerlijk te behandelen en belonen
  • Economische duurzaamheid — op een ethische manier te werk te gaan bij commerciële activiteiten

 • Zwaan Printmedia
  Zwaan Printmedia is een bevlogen drukkerij. Dagelijks werken 38 medewerkers van het familiebedrijf gepassioneerd aan bijzondere print-en drukwerkproducties en zetten ze zich optimaal in voor het maximale resultaat op een milieuvriendelijke manier. Zwaan Printmedia verzorgt sinds 1974 jaar druk- en printwerk voor een groot aantal klanten. Professioneel, innovatief en betrouwbaar.
  rapport nr.: 2018/022/O
  Lees meer
  "We kunnen niet helemaal CO₂-neutraal produceren. Maar we kunnen het wel compenseren."
  Marco Zwaan, OprichterOnderneming

  Duurzaam ondernemen

  • Vermindering van oplosmiddelen en IPA
  • Minder autoverbruik
  • 100% klimaatneutraal

Confidental Infomation